فرماندهان، سلاح و پاسگاه هاي امنيتي را مي فروشند

مقام هاي محلي در ولايت ارزگان مي‌گويند، برخي از فرماندهان نيروهاي دولتي در ارزگان پاسگاه ها را براي طالبان مي فروشند و شماري ديگر هم با برکنار شدن شان، از سلاح دولت در برابر دولت آتش مي کنند.

رحمت شاه قيمتي، فرمانده لواي چهارم ارتش ارزگان گفت: «برخي افراد نااهل در جمع پوليس نفوذ مي کنند و پاسگاه ها را بر هراس افگنان مي فروشند. اداره هاي کشفي کار مي کنند که اين گونه افراد را شناسايي کنند؛ هرچند که شمار شان کم شده است».

فرماندهان کندک هاي عملياتي نيروهاي دولت در ارزگان بيشتر متنفذين قومي اند که از يک سو رتبه پايين نظامي دارند و از سوي ديگر کمتر آموزش هاي نظامي ديده اند. اين فرماندهان، مديريت بخش کليدي جنگ را بر دوش دارند و وابسته به يک قوم اند.

عبدالواحد پتان، معاون والي ارزگان در زمينه گفت: «فرماندهاني که در رأس کندک هاي عملياتي کار مي کنند، بسياري آنان متنفذين قومي اند که رتبه ساتمني يا حتا بريدملي دارند و به يک قوم مربوط مي شوند.

برکناري اين فرماندهان هم کار ساده نيست؛ چرا که نمونه هاي وجود دارند که شماري از فرماندهان با شنيدن خبر برکناري شان، از سلاح دولت بر ضد دولت آتش کرده اند و آماده ترک موقف شان نبوده اند.

رحمت الله صديقي، فرمانده پوليس ارزگان اظهار داشت: «در سر شان خريطه درون مي کنيم. اگر قبول نکنند، گرفتار و به مرکز مي فرستيم. زورمنداني بوده اند که در سرشان خريطه درون کرديم و به کابل روان شان کرديم.»

سربازان هم انتقاد مي کنند که فرماندهان شان، خون آنان را معامله مي کنند.

کريم الله، يکي از سربازان پوليس ملي اضافه کرد: «حتا خون ما را معامله مي کنند، خون هم سنگر ما و مردم معامله مي شود. هرچه از دست بزرگان ما بيايد، انجام مي دهند.»

يکي از نمونه معامله گري در ارزگان؛ سال پار در حمله گسترده طالبان بر شهر ترينکوت، فرمانده پوليس نظم عامه ارزگان، فرماندهي و تجهيزات نظامي آن را به طالبان واگذار کرده بود و با جنگجويان طالب يکجا در برابر دولت جنگيده بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید