مکتب دخترانه افغان-ترک در کابل از سوی نیروهای امنیتی محاصره شد

چهار استاد این مکتب اختطاف و هنوز هم لادرک است

گزارش ها به روزنامه آرمان ملی حاکی از آن است که نیروهای امنیت ملی افغانستان حوالی شام دیروز یک مکتب دخترانه افغان-ترک در ساحه تایمنی کابل را به محاصره کشیده و وارد ساختمان مکتب شدند.

گزارش می افزاید که منسوبان امنیت ملی پس از تلاشی اتاق های اداری و صنوف این مکتب خواهان گرفتاری استادان این لیسه شدند که با رسیدن کمیتۀ والدین شاگردان، آنان ساحه را ترک گفتند.

گفته شده که در این رویداد چهار دانش آموز دختر حالت روانی خویش را از دست داده و بی هوش گردیدند که به زودی به بیمارستان انتقال داده شدند.

گفته می شود شماری از استادان مکتب که در داخل خوابگاه مکتب بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردیده اند.

از سویی هم، روز گذشته چهارتن از استادان این مکتب اختطاف شده و تا حال از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.

مسؤولان ریاست مکاتب افغان-ترک می گویند که این چهار آموزگار مکتب نسوان افغان-ترک ناپدید شده اند.

احمد فواد حیدری معاون مکتب های افغان-ترک می گوید که سه تن از این آموزگاران شهروندان ترکیه و یک آموزگار دیگر آن افغان است که به گونۀ مرموز ناپدید شده اند.

کمیته اولیای شاگردان قرار است امروز یک نشست اعتراضی را برگزار کنند.

گزارش حاکیست که نیروهای امنیت ملی در این اقدام غیر مترقبه حتا به خبرنگاران اجازه برداشت تصویر و گرفتن خبر از این رویداد را نداده است.

این اقدام امنیت ملی در حالی صورت گرفت که گفته می شود، دولت ترکیه از مقامات دولت افغانستان خواسته که مسؤولیت مکاتب افغان-ترک را به دولت ترکیه بسپارد، چیزی که هم مسؤولان واستادان مکتب های افغان-ترک و هم اولیای دانش آموزان را نگران ساخته است.

پیش از این اولیای شاگردان لیسه های افغان-ترک در کابل در چندین گردهمایی و نشست ها، سپردن مسؤولیت این مکتب ها را به دولت ترکیه را رد کرده و ادعا دارند که دولت ترکیه نتوانسته حتا در داخل خاک خود به دانش آموزان خویش رسیده گی اساسی نماید در حالی که هم اکنون دانش آموزان مکاتب افغان-ترک افغانستان در  بهترین سطح آ موزشی در داخل کشور و حتا در رقابت های بین المللی مقام بالایی را به دست آورده اند.

دانشجویان و اولیای شان به این باور اند که این رویداد پیوند بسیار نزدیک به کودتایی دارد که دو سال پیش در ترکیه صورت گرفت و مقامات دولت ترکیه آن را به فتح الله گولن، یک رهبر سیاسی که هم اکنون در امریکا در تبعید به سر می برد وابسته می داند.

این در حالیست که اساتید و  آموزگاران مکاتب افغان-ترک از سال ها به این طرف در خدمت فرزندان افغان بوده و توانسته اند دانش آموزان افغان را در سطح ملی وبین المللی به درجات بلند دانش ارتقا دهند.

در همین حال معاون مکتب های افغان-ترک در افغانستان پس از بازرسی مکتب دخترانه افغان-ترک انتقاد کرده گفت که نیروهای امنیتی باید در این زمینه وضاحت دهند که چرا بالای نهاد آموزشی چنین هجومی صورت گرفته است.

وزارت داخله در زمینه تا حال چیزی نگفته است.

بازداشت استادان و محاصره مکتب دخترانه افغان-ترک در کابل زمانی صورت گرفت که اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان شام دیروز غرض اشتراک در جلسه سران کشور های اسلامی به ترکیه رفت و بازداشت معلمین و محاصره مکتب را از دستآورد های حکومت خویش عنوان خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید