طالبان به محمولة گندم کمکي هند  اجازه حرکت به سمت کابل را نمي‌دهد

گروه طالبان در پي متوقف کردن کاروان گندم کمک هندوستان است که يک ماه پيش، از طريق بندر چابهار وارد افغانستان شده بود.

اين محموله، شامل 640 کانتنير به ميزان 15 هزار تن گندم است که در هفتم عقرب از بندر کاندلاي هند به مقصد چابهار بارگيري شده بود. اکنون جنگجويان طالبان مسير انتقال اين محموله را در شاهراه نيمروز – دلارام بسته است و اجازه نمي‌دهند اين محموله به سمت کابل و ديگر ولايت‌هايي که قرار است در ذخاير وزارت زارعت جابه جا شوند، حرکت کند.

منابع محلي در ولايت نيمروز و پوليس زون 505 بست در هلمند مي‌گويند، از چند روز به اين‌سو، کاروان کمک‌هاي هند به دليل تهديدات امنيتي در ولايت نيمروز متوقف اند، زيرا طالبان در مسير شاهراه نيمروز – دلارام، براي اين کاروان‌ها کمين کرده اند.

اين مسؤولان محلي مي‌گويند که جنگجويان طالب تاکنون سه موتر بزرگ لاري حامل گندم را که از نيمروز به مقصد دلارام در حرکت بود، در مسير راه آتش زده و متباقي موترهاي حامل گندم، به دليل تهديدات امنيتي در نيمروز متوقف مي‌باشند.

به تازه‌گي يک تولي از نيروهاي قطعه خاص کوماندوي ارتش براي تأمين امنيت شاهراه نيمروز – دلارام به اين محل رفته است، اما هنوز مشخص نيست که چه زماني گندم‌هاي کمکي هند، از اين مسير گذشته و به کابل خواهند رسيد.

به گفته يک مقام  ارشد پوليس در کندک 505 هلمند طالبان به دستور پاکستان سوگند ياد کرده اند که شهروندان افغانستان از گندم هندوستان استفاده نخواهند کرد.

به گفتة اين منبع پوليس، طالبان قسمت‌هاي زيادي از مسير راه را ماين فرش کرده و تا عملي نشدن يک عمليات قدرتمند تصفيوي، امکان انتقال اين مواد به سمت کابل وجود ندارد.

اين در حاليست که چند روز پيش، 3 سرباز پوليس مربوط کندک حمايوي که براي تأمين امنيت انتقال اين محموله در اين منطقه رفته بودند، نيز در درگيري با جنگ‌جويان طالبان کشته شده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید