توزيع شناسنامه‌هاي برقي افغانستان آغاز مي‌شود

قرار بود که شناسنامه برقي با اين مشخصات توزيع شود ولي در فرمان جديد( ملت و قوم) هم افزوده شده است.

اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان اعلام کرده که در همين هفته توزيع شناسنامه‌هاي  برقي افغانستان آغازخواهد شد.

همايون محتاط، رييس اين اداره گفت که تصميم دارد درهمين هفته اولين شناسنامه برقي را به رييس جمهور، رييس اجرايي و معاون رياست جمهوري داده و روند توزيع را رسماً آغاز کند.

او افزوده که آقاي غني از اين اداره خواسته که روند توزيع اين شناسنامه را به زودي آغاز کند.

براساس فرمان رييس جمهوري افغانستان در شناسنامه‌هاي جديد مشخصات افراد، دين، ملت و قوم آنها درج خواهد شد.

آقاي محتاط گفت که در مدت 6 ماه قرار است که به پنجصد هزار الي يک ميليون شهروند افغان شناسنامه برقي داده شود.

اين فرمان آقاي غني چندي قبل توسط مجلس نماينده گان رد و اکنون کميسيون مشترک از مجلسين شوراي ملي بر سر آن کار مي‌کنند.

آقاي محتاط افزوده که در صورت بي‌نتيجه ماندن کار کميتة مختلط دو مجلس و رد فرمان رياست جمهوري توسط دو سوم نماينده گان مجلس، به تصميم آنان احترام گذاشته شده و تغييرات لازم را براساس تصميم مجلس در نظر خواهد گرفت.

او گفت که بعد از آن توزيع شناسنامه براي ساير شهروندان نيز از يک مرکز آغاز و بعد به تمام مراکز ادامه خواهد يافت.

به گفتة آقاي محتاط، سيستم توزيع شناسنامه برقي قبلاً امتحان شده و اکنون او تلاش خواهد شد که در مدت شش ماه به پنجصد هزار الي يک ميليون شهروند افغان شناسنامه برقي داده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید