آموزگاران بازداشت شده مکاتب افغان- ترک آزاد شدند

رياست امنيت ملي اعلام کرد که چهار آموزگار مکاتب افغان-ترک که هفته گذشته توسط نيروهاي امنيت ملي در شهر کابل بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

اين آموزگاران شامل سه شهروند ترک و يک افغان بودند.

رياست جمهوري افغانستان قبلاً اعلام کرده بود که چهار آموزگار مکتب افغان-ترک به دلايل امنيتي بازداشت شده‌اند و اين بازداشت ربطي به بسته‌شدن اين مکاتب در افغانستان ندارد.

تا هنوز معلوم نيست که اين چهار آموزگار تحت کدام امر و به چه عنوان باز داشته شده بودند، گفته مي شود براي رهايي اين چهار آموزگار نقش کميته والدين دانش آموزان برجسته بوده؛ زيرا از زمان بازداشت آنان و حمله بر خوابگاه مکتب دخترانه افغان-ترک در تايمني کابل، والدين دانش آموزان نشست ها و گردهمايي هاي اعتراضي را راه اندازي کردند.

اما يک گزارش حاکي از آن است که يک تن از 4 آموزگار ترک مکاتب-افغان ترک در بند خانگي نيروهاي امنيت ملي قرار دارد.

منابع امنيتي که نخواستند نامي از وي گرفته شود گفته است که 3 تن از آموزگاران از بند امنيت ملي رها شده اند و يک تن از آنها به نام يولماز در بند خانگي قرار دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید