اعتراف تلخ يک ديپلومات پيشين پاکستاني: پاکستان خواهان گسترش دامنه جنگ در افغانستان است

 

حسين حقاني، ديپلومات پيشين پاکستاني در امريکا گفته است که کشورش ختم جنگ در افغانستان را به نفع خود نمي‌داند.

حقاني همچنين گفته است که پاکستان خواهان ايجاد يک حکومت قوي در افغانستان نيست و از اين رو به جنگ در افغانستان دامن مي‌زند.

وي بيان داشته که پاکستان خواهان گسترش دامنه جنگ در افغانستان است تا از اين طريق به اهداف خود در افغانستان برسد.

اين ديپلومات پيشين پاکستاني افزوده، پاکستان از يک سو با امريکا تعهد مي کند که عليه تروريزم مبارزه خواهد کرد، اما از سوي ديگر گروه‌هاي تروريستي را حمايت مي‌کند.

اين ديپلومات پيشين پاکستاني تأکيد کرده است که براي تأمين صلح و ثبات در منطقه به ويژه در افغانستان، پاکستان بايد صادقانه عليه گروه‌هاي تروريستي اقدام کند.

گفتني است که پس از اعلام استراتيژي جديد امريکا براي افغانستان و جنوب آسيا، مقام‌هاي امريکايي بارها تأکيد کرده اند که تروريستان در خاک پاکستان پناهگاه‌هاي امن دارند. مقام‌هاي امريکايي از حکومت پاکستان خواسته اند که عليه اين پناهگاه‌ها اقدام کند اما تاهنوز پاکستان اقدامي عملي را روي دست نگرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید