درج واژه هاي «ملت» و «قوم» در شناسنامه برقي تأييد شد

کميسيون مختلط شوراي ملي، فرمان تقنيني رييس جمهور در مورد تعديل قانون ثبت احوال نفوس را تأييد کرد و بر اساس اين طرح، مليت و قوميت شهروندان افغانستان در شناسنامه‌هاي برقي درج مي‌شود.

اين فرمان تقنيني پيش از اين از سوي مجلس نماينده‌گان رد شده بود، اما مجلس سنا آن را با اکثريت آرا تأييد کرده بود. بر اساس اصول کاري داخلي شوراي ملي، اگر طرح و يا قانوني از سوي مجلس نماينده‌گان رد و از سوي مجلس سنا تأييد شود، بايد کميسيون مختلط که اعضاي آن از هر دو مجلس اند، در مورد آن تصميم بگيرند.

کميسيون مختلط مجلس نماينده‌گان و مجلس سنا ديروز فرمان تقنيني رييس جمهور را تأييد کرد و بر اساس اين قانون، مليت و قوم باشنده‌گان افغانستان در شناسنامه‌ها درج شده و پس از اين اداره ثبت احوال نفوس نيز به عنوان يک نهاد مستقل بودجوي خارج از تشکيلات وزارت داخله افغانستان شناخته مي‌شود.

سخنگوي اداره ثبت احوال نفوس، اين اقدام کميسيون مختلط را ستايش کرده و گفته است که آن اداره به زود‌ترين فرصت کار شان را در بخش توزيع شناسنامه‌هاي برقي از کابل آغاز خواهد کرد.

درج واژه افغان و قوم در شناسنامه‌هاي برقي از جنجالي‌ترين موارد در سال‌هاي گذشته بود که نماينده‌گان مجلس بر سر آن جنجال داشتند. قانون ثبت احوال نفوس به دليل همين اختلافات، سال‌ها ميان ارگ رياست جمهوري و پارلمان افغانستان در گردش بود.

نبود اين قانون سبب شده بود که مردم افغانستان از داشتن شناسنامه‌هاي معياري و برقي محروم بوده و در يک وضعيت سردرگم قرار داشته باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید