بيش از 100 نمره زمين شهرداري هرات غير قانوني به فروش رسيده است

مقامات محلي ولايت هرات مي گويند که بيش از يک صد نمره زمين تجارتي و عام المنفعه که جزء ملکيت هاي اداره شهرداري هرات است به گونه غير قانوني مورد دستبرد قرار گرفته و به فروش رسيده است.

مسؤولان فعلي شهرداري هرات ادعا کرده اند که اين زمين هاي شهرداري از سوي مسؤولان پيشين شهرداري اين ولايت به گونة غير قانوني به فروش رسيده اند.

سيد وحيد قتالي، شهردار هرات، همچنان گفته است که برخي از کتاب ها و اسناد شهرداري مفقود گرديده و برخي هم تغيير داده شده اند.

شهردار هرات افزود: بيش از 78 نمره زمين تجارتي و 41 نمره زمين عام المنفعه به صورت غير قانوني و خودسرانه از سوي کارمندان اسبق شهرداري هرات با بهاي بسيار اندک به فروش رسيده است.

در همين حال، شماري از فعالان مدني هرات تأکيد دارند که شهردار فعلي بايد از تجربيات تلخ گذشته درس گرفته و به افراد استفاده جو اجازه ندهد تا به دارايي هاي مردم و بيت المال دست برد بزنند.

اين نگراني ها در حالي مطرح مي‌شود، که شماري از کارمندان سابق اداره شهرداري که متهم به فساد اداري بودند پرونده هاي شان به نهاد هاي عدلي و قضايي فرستاده شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید