چين ميزبان گردهمايي سه جانبه افغانستان خواهد بود

نشست سه جانبه در بارة افغانستان به ميزباني چين در شهر بيجنگ آن کشور، به هدف کاستن تنش ها ميان کابل و اسلام آباد در همين هفته برگزار مي شود.

هاو چينگ سخنگوي وزارت خارچه چين، در صحبت با رسانه ها گفته است که قرار است اين نشست در 26 دسمبر سال روان در شهر بيجنگ برگزار شود.

او  افزوده است که دولت چين تلاش دارد تا روابط دو همساية آن‌ها (افغانستان و پاکستان) بهبود پيدا کند.

به گفتة سخنگوي وزارت خارجة چين، وزيرخارجة اين کشور، همتايان افغان و پاکستاني اش را به کاهش تنش ها ميان کابل و اسلام آباد ترغيب خواهد کرد و تلاش خواهد شد تا تنش ها ميان اين دو کشور کاسته شود.

وي افزود، در گفتکوهاي سه جانبه، روي سه موضوع مهم صحبت مي شود؛ اعتماد سياسي متقابل، توسعه همکاري و نزديکي روابط، همکاري هاي امنيتي و پيکار با هراس افگني.

چين اميدوار است که در اين گفتگوهاي سه جانبه، وفاق و اعتماد ميان کابل و اسلام آباد به ميان آيد. درهمين حال، محمود صيقل نماينده هميشه‌گي افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که  کابل اميدوار است تا اين نشست، هرچه زودتر نتايج ملموسي در قبال داشته باشد.

صيقل افزود، ما در بارة ضرورت رسيده‌گي مشکل پناهگاه هاي امن هراس افگنان در منطقه، با پاکستان در تماس استيم و اميد است تا انکشاف هاي مثبتي را در اين باره به زودي ببينيم. ما به اين نشست سه جانبه وزيران خارجة افغانستان، پاکستان و چين در بيجنگ، چشم دوخته ايم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید