بهاي مواد خوراکي در جوزجان دو برابر شد

مقام‌هاي محلي در جوزجان از افزايش دو برابري بهاي مواد خوراکي و کراية موتر در شماري از ولسوالي‌هاي اين ولايت خبر مي‌دهند.

اسماعيل، فرمانده پوليس ولسوالي درزاب مي‌گويد، صرفاً خانواده‌هايي که درآمد کافي دارند اين روزها سفرة‌شان رنگين است.

بر بنياد آمار به دست‌آمده، بهاي يک بوري آرد 1200 افغاني بود که اکنون به 2500 افغاني رسيده است، بهاي روغن 20 ليتره از 1200 افغاني به 2000 هزار و کراية موتر هم از 250 افغاني به يک هزار افزايش يافته است.

باشنده‌گان درزاب مي‌گويند، حکومت مرکزي و محلي بارها براي آنان وعده‌هايي سپرده اند، اما در عمل کاري انجام نداده‌اند.

محمدرضا غفوري، سخنگوي والي جوزجان مي‌گويد که به زودي اين معضل را بررسي کرده و در زودترين فرصت براي حل آن کاري خواهند کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید