از دو هفته به اين سو اعاشه پوليس غزني قطع گرديده است

يک تن از نماينده‌گان مردم غزني در مجلس، مي‌گويد که از دو هفته قبل اعاشه پوليس غزني قطع شده است و ماموران پوليس بدون اعاشه به کارشان ادامه مي‌دهند.

شاه گل رضايي نماينده مردم غزني در مجلس نماينده گان تأکيد دارد که هم اکنون براي نيروهاي پوليس ولايت غزني در اين سرماي زمستان نه مواد خوراکي مي‌رسد و نه مواد سوختي و حتا لباس‌هاي زمستاني نيز به آنان توزيع نشده است.

خانم رضايي تأکيد دارد که ماموران پوليس غزني در اين مدت از پول و امکانات ناچيز شخصي خود استفاده کرده و مواد خوراکي خريداري کرده اند. به گفته او، نيروهاي پوليس غزني از اين وضعيت به شدت در رنج هستند و مقام‌هاي محلي نيز کاري انجام داده نمي‌توانند.

او مي‌گويد که مدت قرارداد اعاشه پوليس غزني به پايان رسيده و قراردادي حاضر به ادامه کارش نيست.

شاه گل رضايي، نحوه قرارداد وزارت داخله با قراردادي‌هاي اين وزارت را سوال بر انگيز خواند و ياد آور شد که در نتيجه قراردادهاي اشتباه، ماهانه ميليون‌ها افغاني از اعاشه و حقوق پوليس حيف و ميل شده است.خانم رضايي مي‌گويد، ولايت غزني از لحاظ امنيتي در سطح بلند تهديدهاي امنيتي قرار دارد و عدم رسيده‌گي به اعاشه پوليس اين ولايت را با خطر سقوط مواجه خواهد ساخت.

به گفته او، نارسايي فرمانده پوليس غزني به سربازان و عدم تجهيز و اعاشه آنان، 40 تا 50 پوليس محلي تنها از چند پاسگاه امنيتي در مسير قره باغ-  جاغوري پاسگاه‌هاي شان را ترک کرده اند. پيش از اين نيز گزارش‌هايي از قطع اعاشه پوليس در بسياري از ولايت هاي کشور منتشر شده است.

گفته مي‌شود که وزارت امور داخله پول اعاشه پوليس را به وام داران سال گذشته اين وزارت مصرف کرده است و هم اکنون به مجلس نماينده‌گان پيشنهاد کرده است تا حدود يک ميليارد افغاني براي تأمين اعاشه پوليس، بودجه جديد تصويب کند.  در همين حال، رمضان بشردوست يک عضو مجلس نماينده گان مي‌گويد که معاشات 4 ماه و اضافه کاري 6 ماه پوليس در سال 1396 تا هنوز پرداخت نشده است. آقاي بشردوست با انتقاد از وزارت داخله گفت:  معاشات پوليس را حيف و ميل کرده و حالا از مجلس مي‌خواهد که از پول يتيم و بيوه، پول معاشات سربازان را زياد کنيم؛ اين‌ها آنقدر بي حيا شده اند که از پول اعاشه پوليس دزدي کرده اند.

پيش از اين گزارش‌هايي وجود دارد که حدود 200 ميليون دالر از معاشات و پول‌هاي اوپراتيفي وزارت داخله حيف و ميل شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید