چهار پروژه توسعه‌يي در ولايت پکتيا به بهره برداري سپرده شد

چهار پروژة آبياري روستايي از طريق برنامة ملي انسجام ساحه‌اي وزارت احيا و انکشاف دهات در ولايت پکتيا به بهره‌برداري سپرده شد.

اين پروژه‌ها در بخش ساخت کانال‌هاي آبياري و ايجاد ديوارهاي محافظتي، تطبيق و مشکل صدها خانوادة زراعت‌ پيشة روستايي از ناحية کمبود آب زراعتي و باغداري را حل کرده‌اند.

انجينير فضل‌هادي عاصم، رييس احيا و انکشاف دهات ولايت پکتيا گفت: «يک کانال 650 متري در روستاي ملنگ ولسوالي احمدآباد، ساخت يک کانال در ده‌بالاي ولسوالي سيد کرم، ساخت 265 متر ديوار محافظتي در روستاي کسکي ولسوالي ميرزکي و ايجاد يک ديوار محافظتي در روستاي زندي‌خيل ولسوالي احمدآباد، پروژه‌هايي‌اند که به بهره‌برداري سپرده شده‌اند.”

بهره‌برداري از پروژه‌ها، صدها خانواده را از خطر سيلاب و هزاران جريب زمين زراعتي و باغداري را در ولسوالي‌هاي مختلف پکتيا آبياري کرده و از خطر سيلاب مصون داشته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید