هشدارهای جدی از آلوده‎گی «مرگ‎بار» هوا در کابل

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست می گوید که غلظت ذرات معلق هوای کابل، گاهی تا ۵۰۰ مایکروگرام در یک متر مکعب می رسد، در حالی که بیشتر از ۱۵۰مایکروگرام خطرناک دانسته می شود.

این اداره می افزاید که بیش از پنجاه درصد جاده های کابل آسفالت نشده اند و این معضل یکی از علت های اصلی آلوده شدن هوای شهر کابل است.

دستگاه کوچکی که غلظت ذرات معلق را می سنجد، تنها وسیله یی است که ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در اختیار دارد.

در صحن خود ساختمان این اداره، جایی که نشانی از گرد و خاک دیده نمی شود، غلظت ذرات معلق، بالاتر از یکصد و پنجاه مایکروگرام در یک متر مکعب است؛ غلظتی که حد استندرد ذرات معلق در کابل گفته می شود.

غلام محمد ملکیار، معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست اظهار داشت: «کوتل خیرخانه، غرب کابل و خود مرکز شهر، از آلوده ترین بخش های کابل استند.»

ذرات معلق، اجزای ریز مایع و جامدی است که منابع آن در شهرها زغال سنگ، ذوب آهن، کارخانه های خشت پزی و گچ پزی و چیزهای دیگری از این دست استند.  ذرات معلق گاهی باعث حمله های قلبی و سرطان شش می شود.

در کنار ذرات معلق، کاربن مونوکساید، سلفر دای اکساید، نایتروجن دای اکساید، سرب و اوزون هم سطح زمین از شاخص های آلوده ساز دیگر هوای کابل گفته می شود.

به گفتۀ اداره ملی حفاظت محیط زیست، بیش از پنجاه درصد جاده های کابل آسفالت نشده اند و اگر حکومت بتواند شصت تا هفت درصد جاده ها را قیرریزی کند، آلوده گی هوا تا اندازه یی کم خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید