يک داکتر پاکستاني در پکتيکا بازداشت شد

مسؤولان محلي در ولايت پکتيکا مي‌گويند در پي يک عمليات نيروهاي امنيتي، تلفاتي به گروه طالبان وارد گرديده‌است.

محمد رحمان اياز، مسؤول دفتر رسانه‌هاي ولايت پکتيکا مي‌گويد، اين عمليات در ولسوالي گيان انجام شده که در پي آن يازده طالب کشته شده‌اند.

در اين عمليات زميني و هوايي، شماري از جنگجويان طالب زخمي و دست کم شش نفر آنان به شمول يک داکتر پاکستاني بازداشت گرديده‌است.

به گفتة آقاي اياز، اين تلفات در جريان عمليات در دو روز گذشته به گروه طالبان وارد گرديده که در آن نيروهاي ويژة پوليس، کوماندوهاي ارتش سهم گرفته بودند.

در اين عمليات سه تن از نيروهاي امنيتي نيز به گونة سطحي زخم برداشته‌اند، اما به غير نظاميان هيچ آسيبي نرسيده‌است.

همچنان به گفتة مسؤولان ولايت پکتيکادر اين عمليات شماري از پناهگاه‌هاي مهم گروه طالبان نيز منهدم شده‌است اگرچه گروه طالبان در اين مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید