شيرخان بندر به روي کاروان‌هاي تجارتي دوباره باز شد

تاجيکستان که دروازة شيرخان بندر را از چند روز گذشته به روي افغانستان بسته بود، دوباره براي واردات و صادرات اموال تجارتي باز کرد.

نعمت‌الله تيموري، سخنگوي والي کندز گفته است که تاجيکستان اين راه مرزي را باز کرد، از اين دروازة مرزي ميان افغانستان و تاجيکستان، تنها به اموال تجارتي اجازة حمل و نقل داده شده است.

آقاي تيموري افزود که هنوز هم اين دروازه به روي افغان‌هايي که براي سياحت مي‌روند، بسته است؛ اما موترهاي تاجيکي، اموال تجارتي را به افغانستان وارد مي‌کنند و از اين طرف نيز کالاهاي تجارتي را به تاجيکستان مي‌برد.

او گفت که اکنون تاجران افغان مي‌توانند اموال شان را به کمک موترهاي تاجيکي به تاجيکستان انتقال دهند.

به گفتة سخنگوي والي کندز، ممکن که مقام‌هاي تاجيکستان دروازة شيرخان بندر را به مناسبت مراسم سال نو عيسوي و جشن کريسمس، بسته باشند.

او تأکيد کرد که هنوز دليل مسدودشدن اين دروازه را جانب تاجيکستان واضح نساخته است.

مسدودشدن بندر حيرتان، سبب شده است که باشنده‌گان مناطق سرحدي ولايت بدخشان افغانستان با مشکلات جدي مواجه شوند. اين مناطق در داخل خاک افغانستان فاقد راه‌هاي ترانسپورتي اند.

باشنده‌گان اين مناطق، نخست به بدخشان تاجيکستان و سپس از طريق شيرخان بندر به ساير مناطق افغانستان سفر مي‌کنند و يا هم نيازمندي‌هاي غذايي و غيرغذايي شان را از اين مسير مرفوع مي‌سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید