مجلس نماینده‌گان: اگرا صلاحات نيايد انتخابات پيش رومانند انتخابات گذشته همراه با تقلب هاى گسترده خواهد بود

 

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، کارهای که قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات پیش‌رو انجام می‌داد، انجام داده نشده و مردم افغانستان شاهد پیشرفت قانونمند کارهای این کمیسیون نیستند.

به گفتۀ فکوری بهشتی، عضو مجلس نماینده‌گان، نگرانی‌های زیادی وجود دارد که مبادا انتخابات پیش‌رو در اثر فشار جامعه بین المللی برگزار شود، اما بدون کدام آماده‌گی.

به گفتۀ آقای بهشتی، این نگرانی نیز وجود دارد که انتخابات پیش‌رو همانند انتخابات ریاست جمهوری گذشته با تقلب، تخلف و بدون شفافیت برگزار شود که در این صورت انتخابات پیش‌رو آخرین انتخابات تاریخ افغانستان خواهد بود و مردم اعتماد شان را نسبت به این پروسۀ ملی به صورت کامل از دست خواهند داد.

اعضای مجلس نماینده‌گان خواستار نظارت جدی شورای ملی بر کمیسیون انتخابات شدند تا این کمیسیون وادار به ایجاد اصلاحات و در نهایت وارد به برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان شود.

به گفتۀ نماینده‌گان مجلس، محمد اشرف غنی رییس جمهور همان‌گونه که در دیدار با معاون رییس جمهوری امریکا تعهد کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش‌رو را در زمان تعیین شده برگزار خواهد کرد و به هر قیمتی اصلاحات را در کمیسیون‌ها عملی خواهد کرد، به این تعهد عمل کند. به گفتۀ خانم هاشمی، بدون ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌ انتخابات، رفتن به سوی انتخابات برای مردم زهر و جفا خواهد بود.

به گفتۀ این عضو مجلس نماینده‌گان، حکومت افغانستان مکلف است تا زمینۀ برگزاری یک انتخابات شفاف را برای مردم مهیا سازد. خانم هاشمی تأکید دارد که قبل از برگزاری انتخابات باید رییس و هیأت اداری کمیسیون انتخابات در تمامی ولایت‌های افغانستان تغییر کند و اصلاحات لاز م برای برگزاری انتخابات ایجاد شود.

اعضای مجلس نماینده‌گان همچنان از خویش‌خوری و ترجیح روابط بر ضوابط در کمیسیون‌های ولایتی نگرانی اند. آن‌گونه که شکیبا هاشمی نماینده قندهار مطرح کرد، از همین اکنون افراد پشت دروازه‌ خانه‌های رؤسای کمیسیون‌های ولایتی قطار شده و فهرست‌ها کامل شده اند.

با این همه نذیر احمد احمدزی نایب دوم مجلس نماینده‌گان گفته که برگزاری انتخابات یک پرسش همه‌گانی مردم افغانستان است که تمام مسؤولیت آن به‌عهده حکومت می‌باشد. به باور او، برگزاری انتخابات شفاف براساس طرزالعمل کنونی و با استفاده از شناسنامه‌‌های ورقی ناممکن است. اما با وجود آن احمدزی از حکومت می‌خواهد تا هر چه زودتر یک راه‌حل روشن و قناعت‌بخش و راهی که به صورت واقعی زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند پیشنهاد کند و مردم را از نگرانی و تشویش برهاند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید