پروژه ساخت زندان فيض آباد در گرو قراردادي ها قرار دارد

مسؤولان در ولايت بدخشان، با ابراز نگرانى مى گويند که شش سال از آغاز کارساخت زندان جديد فيض آباد که با شرکت ساختمانى مربوط به يک عضو مجلس نماينده‌گان قرارداد شده، مى گذرد؛ اما تاکنون کار اين ساختمان تکميل نشده است.

سمونوال صديق الله عمري آمر زندان فيض آباد ولايت بدخشان مي گويد که از عمر ساختمان زندان کهنه فيض آباد، بيشتر از صد سال مى گذرد و جاي مناسبي براي نگهداري زندانيان نيست؛ همه اتاق هاي آن خامه است و ساختمان کاملاً فرسوده شده و احتمال دارد که در زمستان امسال، به اثر ريزش برف سنگين و حوادث طبيعي اين ساختمان فرو بريزد.

وي ضمن نگرانى گفت که کار ساختمان زندان جديد فيض آباد، فعلاً در گرو قراردادي ها قرار دارد و امکان دارد که تا دو سال آينده هم کار آن تکميل نشود.

وى افزود: راپورهايي که به مقامات ذي صلاح داده ايم، آن ها به ما اطمينان داده اند که در برج جوزاي امسال، کار ساختمان زندان جديد تکميل و به شما تسليم داده خواهد شد؛ مگر شش ماه از آن موقع مي گذرد؛  اما  تا کنون کار آن تکميل نگرديده است.

عمرى گفت: شرکت برادران کوفي قرارداد کننده اين پروژه است؛ اما اين شرکت  کارساخت تعمير زندان جديد فيض آباد را به شرکت دومي به نام غزنيوال به قرار داد سپرده و فعلاً چهار سال است که بالاي اين ساختمان کار مى کنند و ما هر باري که از آن ها نظارت مي نماييم که چرا کار متوقف است و تکميل نمي شود؟ آن ها مي گويند که ما به کمبود بودجه مواجه هستيم و پول قرارداد به ما داده نشده است.

منبع افزود که اگر کار به همين منوال پيش برود و زندان فيض آباد به زودي تکميل نشود، فاجعه انساني در داخل زندان کهنه فيض آباد در زمستان رخ خواهدداد.

آمر زندان بدخشان  گفت که  در حال حاضر، 413 تن در زندان فيض آباد زندانى مى باشند، که از جمله آنان 30 تن شان زنان مى باشند و زندانيان از نگاه محل سکونت با مشکل جدي روبروهستند و در حال حاضر، در هر متر مربع زمين زندان کهنه فيض آباد، سه نفر زنداني در اتاق فرسوده و کانتينرها نگهداري مي شوند و اين، يک چالش جدى مى باشد.

وي افزود که پول قرار دادي (دو ميليون و هشتصد هزار دالر امريکايي) مکمل تسليم قراردادى شده؛ اما تا کنون زندان جديد تکميل نشده و بايد وزارت داخله و رياست محابس، از جريان کار قراردادي نظارت نمايد و علت و عوامل تکميل نشدن محبس را جستجو کند.

سهيلا سرپرست دفتر ولايتي کميسيون مستقل حقوق بشر در بدخشان گفت: ما باربار از کار ساختمان زندان جديد فيض آباد نظارت کرديم؛ اما شرکت قراردادي حاضر نشد تا درمورد مشکل کار، به ما معلومات بدهد؛ ما فعلاً نگران وضعيت زندانيان خصوصاً زنان زنداني در محبس فيض آباد هستيم.

وي  افزود، جاي تعجب است که با وجود سپري شدن شش سال از کار اين پروژه، هنوز هم اين زندان تکميل نشده است.

همچنان عبدالله ناجي نظري عضو شوراي ولايتي بدخشان گفت: من صد درصد با نگراني هاي آمر زندان بدخشان موافقم و فعلاً زندانيان در اتاق هاي فرسوده، خيمه و کانتينر زنده‌گي مي کنند و علت تکميل نشدن کار ساختمان زندان جديد فيض آباد، بي ظرفيتي کمپني قراردادي و هم بي توجهي وزارت امور داخله است.

سيف الدين سايس از فعالان مدنى ولايت بدخشان، با ابراز نگرانى از وضعيت بد زندانيان در ولايت بدخشان گفت که وضعيت زندانيان بسيار نگران کننده است واتاق هايي که در داخل زندان وجود دارد، حتا براي حيوانات قابل استفاده نيست؛ چه رسد به انسان هايي که آزادي شان سلب شده است.

اما روح الله غزنيوال مسؤول شرکت ساختماني غزنيوال گفت: قرارداد ساخت ساختمان زندان جديد فيض آباد را از شرکت برادران کوفى مربوط مريم کوفى نماينده مردم در مجلس نماينده‌گان  به دست آورده ايم  و ما فعلاً پول نداريم تا کار باقيمانده ساختمان زندان جديد فيض آباد را تکميل کنيم.

منبع افزود که 90 درصد کار ساختمان زندان جديد فيض آباد، پيشرفته است و سرو صداهايي که وجود دارد، واقعيت ندارد و علت تأخير کار ساختمان زندان جديد فيض آباد، عدم پرداخت به موقع پول قرارداد است .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید