اهمال نهادهاى امنيتى در تأمين امنيت شهروندان قابل پذيرش نيست!

تروريست هاي داعشي روز پنجشنبه، مرکز فرهنگي تبيان و خبر گزاري صداي افغان در غرب کابل را مورد حمله قرار دادند.

انتحار و انفجار ماين کار گذاري شده در درون محفل و بيرون از آن  جان چهل و يک تن از جوانان و نخبه گان هموطن ما را گرفت و ده ها تن ديگر را روانه بيمارستان هاي شهر کرد.

اين رخداد خونين در جايي اتفاق افتاده است که در آن همه روزه درسهاي علوم ديني برگزار مي شود و در وقت اين حمله، مراسمي به مناسبت سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان جريان داشت.اين بار اول نيست که تروريستها دست به جنايت ميزنند، بل قصد دارند تا در کشور ما جنگ هاي مذهبي را راه اندازى کنند.

آنان از دير زمان چنين برنامه هايي را رويدست دارند و اينک اين کار را با حمله به اماکن برادران شيعة ما آغاز کرده اند.

در اين حملات تا به حال صدها تن از جوانان، کودکان ، زنان و کهنسالان و تحصيل يافتهگاني که اميدهاي مردم ما بودند، جان هاي شان را ازدست دادند.

در حالي که تأمين نظم و امنيت مردم وظيفة دولت است، با وجود تکرار اينگونه حوادث مرگبار در شهر و به ويژه در اماکن اهل تشيع کشور، اقداماتي در اين زمينه از سوي نهاد هاي امنيتي در راستاي برقراري امنيت تکايا و جاهاي فرهنگى آنان  صورت نگرفته است.

اما  در مورد جهت ديگر قضيه بايد اشاره  کرد که وحدت و دوستي در ميان مردم افغانستان و نزديکي هاي مذهبي و احترام گذاشتن به باور هاي همديگر، هميشه مايه رشک و حسادت دشمنان ما بوده است.

بيشتر از هر زماني تأمين امنيت مساجد، تکايا و مراکز فرهنگي که در معرض تهديدات دشمنان هستند، ضروري است.

وزارت امور داخله و نهادهاي مربوط ديگر نبايد در اين خصوص اهمال و سهل انگاري کنند. تکرار اينگونه وقايع از يک سو شکست حکومت را در برقراري صلح و امنيت در شهر ها نشان ميدهد، از جانبي هم ثابت مي کند که نهاد هاي امنيتي از رخدادهاي مشابه که سبب تلفات در ميان مردم مي شود، عبرت نمي گيرند و پيوسته اين رخداد ها به گونة مشابه تکرار مي شود.

حکومت وظيفه دارد به نگراني هاي مردم در اين زمينه ها پايان بدهد تا آنان بتوانند وجايب ديني و امور اجتماعي شان را به درستي انجام بدهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید