ترکيه مي خواهد براي ششمين بار وضعيت اضطراري را تمديد کند

از زمان تلاش به کودتاي نظامي سال 2016، وضعيت اضطراري در ترکيه حاکم است. اين حالت بار ديگر در اين کشور تمديد مي گردد. بنابر اين، حکومت مي تواند با صدور فرماني اقدامات بيشتر را روي دست گيرد و حقوق اساسي نيز محدود خواهد شد.

حکومت ترکيه مي خواهد حالت اضطراري را که از يک و نيم سال به اين طرف برقرار است، دوباره تمديد نمايد. اين ششمين بار است که حالت اضطراري در ترکيه پيهم، تمديد مي شود. باقر بوتزاگ سخنگوي حکومت ترکيه گفته است، حالت اضطراري که به تاريخ 19 جنوري به پايان مي رسد، براي سه ماه ديگر تمديد خواهد شد. پارلمان اين کشور هنوز اين تصميم را تأييد نکرده است. اما گفته مي شود که حزب توسعه و عدالت به رهبري رجب طيب اردغان در پارلمان اکثريت آرا را دارد و بنابر اين، گرفتن تأييدي از پارلمان تا حد زياد امکان پذير به نظر مي رسد.

اردوغان چند روز پس از کودتاي 15 جولاي سال 2016، وضعيت اضطراري را در اين کشور اعلام کرد. وضعيت اضطراري براي اردوغان حق ويژه اي را داده است که فرامين را صادر کند و از آن استفاده هاي سنگين نيز نمايد. فرمان هاي اضطراري نمي تواند از جانب دادگاه قانون اساسي لغو گردند. جدا از آن، در جريان وضعيت اضطراري حقوق اساسي محدود شده، مي باشد.

رهبري ترکيه فتح الله گولن را مسؤول کودتاي سال 2016 در ترکيه مي خواند. از آن زمان تاکنون حکومت اردوغان عليه طرفداران جنبش گولن عمل مي کند،. افزون بر آن، رييس جمهوري ترکيه در برابر اپوزيسيون نيز اقدامات شديد را روي دست گرفته شده است. ده ها هزار نفر به اتهام ارتباط داشتن با جنبش گولن در زندان به سر مي برند و بيش از 150 هزار تن از کار سبکدوش شده و يا کارهاي شان به حالت تعليق قرار گرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید