75 عضو حزب اسلامي حکمتيار از زندان پلچرخي و بگرام آزاد شدند

دومين گروه از زندانيان حزب اسلامي که شامل 75 نفر مي‌شود روزپنجشنبه از زندان‌هاي پلچرخي و بگرام، آزاد شدند.

شاه مير اميرپور، يکي از مسؤولان اداره زندان‌هاي افغانستان هنگام آزادي اين افراد از زندان گفت که آنها براساس فرمان عفو اشرف غني، رييس جمهوري آزاد شده‌اند.

آقاي اميرپور افزود که اين زندانيان به جرم اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي از طرف دادگاه محکوم به زندان بودند که مدت زندان آن ها حداکثر تا 20 سال بوده است.

در همين حال، نگراني‌هايي وجود دارد که در بين زندانياني که براساس توافقنامه آشتي با حزب اسلامي آزاد مي‌شوند، افراد وابسته به گروه طالبان و حتا داعش اند. منابعي گفته‌اند که برخي از اين افراد به عنوان عضو گروه طالبان بازداشت و زنداني شده‌اند و اين موضوع در پرونده‌هاي آنها هم ذکر شده است.

يک منبع حزب اسلامي هم تأييد کرد بعضي از افرادي که تحت عنوان عضويت حزب اسلامي آزاد شده يا مي‌شوند، در کنار جنگجويان گروه طالبان مي‌جنگيدند. برخي از زندانياني که روز پنجشنبه آزاد شدند هم تأييد کردند که در ميدان جنگ بازداشت شده بودند.

بی بی سی

اشتراک گذاری:

نظر بدهید