يک عضو مجلس نماينده‌گان: منبع فساد، ارگ رياست جمهوري است

 

اعضاي مجلس نماينده‌گان از تورم تشکيلاتي در ارگ رياست جمهوري و قصر سپيدار به شدت انتقاد کرده و مي‌گويند که کارمندان اين دو نهاد به 15 هزار نفر مي‌رسد.

آنان انتقاد مي کنند که اين کارمندان اکثراً براساس خويشخوري، فساد و سليقه مقرر شده اند و نيازي به چنين تشکيلات در ارگ و سپيدار وجود ندارد.

زهير سعادت يک عضو مجلس نماينده‌گان مي گويد که منبع فساد ارگ رياست جمهوري است و تورم تشکيلاتي اين نهاد، چنين ادعا را ثابت مي‌کند.

آقاي سعادت افزود که تنها در رياست دفتر رياست جمهوري 7323 نفر، در اداره امور رياست جمهوري 2917 کارمند و تعداد محافظان رييس جمهور نيز به 2280 نفر مي‌رسد.

به گفتة او، تشکيلات رياست اجرايي نيز 1129 کارمند مي رسد که اين تورم تشکيلاتي در رياست جمهوري و رياست اجرايي غير ضروري و فساد آور است.

لالي حميدزي ديگر عضو مجلس نماينده‌گان نيز گفت که تشکيلات رياست جمهوري و رياست اجرايي به بيش از 15 هزار نفر مي‌رسد که نمونه واضحي از فساد و خويشخوري است.

وي افزود که سران حکومت وحدت ملي به خاطر راضي نگهداشتن افراد و اشخاص، تشکيلات اين دو نهاد را بالا برده است.

اين اعضاي مجلس مي‌گويند که اکثريت اين کارمندان بر بنياد مسايل تيمي، قرابت خانواده گي، دوستي، خويشاوندي و فساد تعيين شده اند.

به گفته آنان، اين کارمندان با معاشات گزاف مقرر شده اند در حالي که ديگر ماموران دولتي از کمبود معاش رنج مي برند.

تأکيد دارند که ارگ رياست جمهوري و وزارت ماليه در قبال مصرف بي رويه و فساد آلود پول مردم افغانستان مسؤول اند و بايد پاسخگو باشند.

اين در حالي است که دو روز پيش رييس جمهور در مراسم فراغت افسران پوليس، نماينده‌گان مجلس را در دخالت در تعيينات اين وزارت متهم کرد و به مسؤولان وزارت امور داخله گفت که پس از اين هر نماينده اي که براي تعيينات مراجعه کردند، در ويديو ثبت کرده و افشا سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید