گروه بين المللي بحران: اعضا و حاميان داعش در کابل پنهان شده اند

 

اعضا و حاميان گروه داعش در کابل پنهان شده و با خانواده هاي خود زنده‌گي مي کنند.

گروه بين المللي بحران در گزارشي آورده است که هرچند، آمار درستي از جنگجويان داعش در کابل در دست نيست، اما اعضا و حاميان اين گروه در کابل پنهان شده اند و هر روز به صنف هاي درس رفته و يا هم، کار مي کنند.

برهاني عثماني تحليلگر ارشد گروه
بين المللي بحران گفته است که اين جنگجويان شب ها در کنار هم جمع شده و تلاش مي کنند از طريق دانشگاه ها، مدارس و مساجد، سرباز گيري کرده تا بتوانند حملات شان را برنامه ريزي کنند.

دولت وزيري سخنگوي وزارت دفاع ملي نيز در خصوص گزارش گروه بين المللي بحران گفته است که نمي تواند اين گزارش را تأييد کند، اما ممکن است که افراد داعش به شکل پراکنده در جغرافياي کشور حضور داشته باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید