اشرف غني به زودي يک عضو کميسيون انتخابات را معرفي مي کند

کميته گزينش سه تن را به‌خاطر عضويت در کميسيون مستقل انتخابات به رييس جمهور معرفي کرد.

نجيب آزاد معاون سخنگوي رييس جمهور ديروز جمعه گفت، شام روز گذشته کميته گزينش سيد
حفيظ الله هاشمي، اول الرحمن رودوال و عبدالقادر زازي وطن دوست را به‌خاطر عضويت در کميسيون مستقل انتخابات به رييس جمهور معرفي کرد.

آقاي آزاد در مورد معرفي اين افراد گفت: حکومت به زودي طبق تعهد‌ به ملت افغانستان اعلام خواهد کرد و رييس صاحب جمهور از هر سه کانديداي معرفي شده مصاحبه مي‌گيرد و فيصله نهايي خود را يعني کسي‌که انتخاب مي‌شود بسيار زود معرفي مي‌شود.

اين سخنان در حالي مطرح مي‌گردد که پس از برکناري نجيب الله احمدزي رييس کميسيون مستقل انتخابات از سوي رييس جمهور، کميته گزينش از هفتم جدي سال جاري کارش را به‌خاطر تعيين يک عضو کمبود کميسيون مستقل انتخابات آغاز کرد.

پس از آغاز کار رسمي اين کميته 88 تن به اين کميته به‌خاطر عضويت در کميسيون مستقل انتخابات درخواست داده بودند.

گفته مي‌شود کميته گزينش در آخرين روز کاري‌اش از ميان ده‌ها تن داوطلب پس از امتحان و ارزيابي سه تن واجد شرايط را به‌خاطر عضويت در کميسيون مستقل انتخابات به رييس جمهور معرفي کرد.

اين در حاليست که کميسيون مستقل انتخابات، 6 سرطان سال 1397 را به عنوان روز برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي‌ها تعيين کرده‌است.

از سويي هم نثار حارس يک عضو مجلس سنا گفت، افرادي که از سوي کميته گزينش انتخاب شده‌اند افراد با تجربه هستند و به گفتة وي اگر مداخله سياسي، حزبي و قومي در کار آنان صورت نگيرد و آن‌ها اين پروسه را به گونه درست مديريت نمايند يک انتخابات شفاف در آينده برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید