شهروندان امريکايي به افغانستان سفر نکنند

امريکا، افغانستان را از لحاظ  امنيت و ثبات در درجه چهارم قرار داد و از شهروندان خود خواست به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه امريکا روز گذشته در يک اعلاميه هشدار داد که شهروندان امريکايي به افغانستان سفر نکنند؛ زيرا اين کشور با جرايم تروريزم، بي ثباتي ملکي و درگيري با شورشيان رو به رو است. در رابطه به سفر شهروندان امريکايي به پاکستان در اعلاميه وزارت خارجه امريکا آمده‎است که پيش از سفر به آن کشور بايد غور صورت گيرد، اما امريکايي‎ها نبايد از ايالات بلوچستان، خيبر پشتونخوا و مناطق قبايلي آن کشور سفر بازديد کنند.

اعلاميه وزارت خارجه امريکا از شهروندان کشورش خواسته‎است  تا در هنگام سفر به کشورهاي‎که از لحاظ خطر در درجه دوم قرار گرفته‎اند احتياط کنند و کشورهاي‎که از لحاظ امنيتي دچار مشکل نيستند در درجه اول قرار دارند که اتباع امريکايي آزادانه به آن کشورها سفر مي‎توانند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید