يک عضو مجلس نماينده گان: جلو فعاليت وکلاي خاين گرفته شود

 

بگومگوها بر سر توزيع شناسنامه هاي برقي هنوزهم در مجلس نماينده گان ادامه دارد. محمد عظيم محسني عضو مجلس نماينده‌گان در خصوص برجسته شدن مسايل قومي در کشور توسط عده يي خاص گفت: مجلس يک کميسيون موقت ايجاد کند و براي تعدادي از اعضاي مجلس که از آدرس حکومت پول مي گيرند و براي آن‌ها کار مي کنند و در عوض خانوادة خود را در پست هاي بلند حکومت جابه جا مي کنند تصميم گرفته شود.

به گفتة محسني، اين کميسيون بايد در مجلس تصويب و به حکومت فرستاده شود تا افراد ناکار اخراج شوند.

گفتني است که به باور بسياري از اعضاي مجلس نماينده‌گان ، دامن زدن به اختلافات قومي برنامه اي است که عده يي از افراد حکومت آن را پيش مي برند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید