شوراي امنيت سازمان ملل نشست ويژه در مورد افغانستان برگزار مي‌کند

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در چند روز  آينده در مورد وضعيت افغانستان و منطقه نشست ويژه برگزار مي‌کند.

محمود صيقل، نماينده‌ دايمي افغانستان در سازمان ملل متحد اظهار داشت که قرار است نشست ويژه به سطح وزيران خارجه‌ اين شورا در مورد افغانستان در نيويارک برگزار شود.

آقاي صيقل معتقد است که اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل، به حضور پناه‌گاه هاي هراس افگنان در پاکستان مهر تأييد مي‌گذارند  و در نشست هاي اين شورا، موضوع پناه‌گاه ها، جدي تر مطرح خواهد شد.

صيقل گفت: «هيأت شوراي امنيت قرار است گزارش سفر شان به کابل را فرداپنجشنبه 18 جنوري تسليم شوراي امنيت کند و چهارشنبه هفته آ ينده اين شورا به سطح وزيران خارجه جلسة خاص دارد و تمرکز آن بالاي موضوع امنيت و توسعه به صفت يک الگو براي آسياي مرکزي و افغانستان خواهد بود.»

اين در حاليست که شماري از اعضاي مجلس سنا، از شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي‌خواهند با استناد به اسناد و شواهدي که حکومت افغانستان در اختيار آن گذاشته است، در مورد پاکستان اقدام کند.

هيأت 15 نفري شوراى امنيت سازمان ملل متحد؛ سه روز قبل در سفر به کابل، با مقام‌هاي حکومت افغانستان ديدار و وضعيت امنيتي کشور را بررسي کردند.

برخي منابع گفته‌اند که حکومت افغانستان، اسناد و شواهدي را در اختيار اين هيأت گذاشته است که نشان مي‌دهد پاکستان ضمن مداخله در امور افغانستان، با پناه دادن به اعضاي گروه‌هاي تروريستي، از آن‌ها بخاطر ادامه جنگ در افغانستان حمايت مي‌کند.

محمد رحيم حسن يار نماينده مردم غزني در مجلس سنا، در نشست ديروز اين مجلس گفت: «اميدوار هستيم که اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با توجه به اسناد و شواهدي که به آن‌ها ارايه شد، چهره واقعي پاکستان را برملا سازد و گام‌هاي عملي را در برابر آن کشور
بردارد .»

محمد آصف صديقي نايب دوم مجلس سنا نيز گفت که شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بايد گام‌هاي عملي را در مقابل پاکستان بردارد و به خاطر منع اين کشور از جنگ افروزي در افغانستان، صادقانه با مردم و دولت افغانستان همکاري کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید