حامدکرزي از کمک‎هاي نظامي روسيه به پاکستان پشتيباني مي‎کند

حامد کرزي، رييس جمهور پيشين افغانستان رابطة روسيه با پاکستان را نوپا مي‎داند و از کمک‎هاي نظامي اين کشور به اسلام آباد پشتيباني مي کند.
آقاي کرزي که در يک بخش گفت و گوي «رايسينا» در هند که امسال روي وضعيت افغانستان ويژه شده بود، سخن مي زد، گفت: هرگاه ايالات متحده مي تواند به پاکستان جنگ افزار بدهد، پس روسيه نيز چنين کمک‏ها را در اختيار اسلام آباد قرار دهد: «جنگ افزارهاي امريکايي نزد پاکستان، نود درصد بيشتر از جنگ افزارهاي روسيه در آن کشور استند. هنگامي که امريکا دادن جنگ افزار را به پاکستان متوقف کرد، در آن صورت، از روسيه نيز مي خواهيم تا همين کار را بکند».
کرزي، مي گويد که پاکستان پنجاه برابر بيشتر نسبت به افغانستان به ايالات متحده ارزش دارد و ازهمين رو، جنگ واشنگتن در افغانستان ناکام بوده است: «جوبايدن معاون وقت رييس جمهور امريکا، در نشستي برخاست و گفت: ببين آقاي کرزي! پاکستان پنجاه برابر بيشتر نسبت به شما در افغانستان به ما اهميت دارد.»
حامد کرزي از موقف گيري ترمپ در برابر پاکستان نيز پشتيباني مي کند و از او مي خواهد که بر اسلام آباد بيشتر فشار بياورد. آقاي کرزي باور دارد که اگر امريکا بخواهد «شکست» خود در افغانستان را جبران کند، رابطه اش با پاکستان را تغيير دهد: «پس براي جبران شکست امريکا در افغانستان، اين رابطه امريکا با پاکستان بايد تغيير کند».
در همين حال، ايگور مورگلوف، معاون وزارت خارجه روسيه نيز که در اين نشست شرکت کرده بود، ادعا مي کند که چرخبال هاي بي نشان، جنگجويان داعش را به شمال افغانستان انتقال مي دهد و هرچند مسکو نوارهاي تصويري از اين چرخبال‏ها در اختيار دارد، اما کابل و ناتو به آن پاسخ نمي دهند. او مي افزايد: «ما در بارة چرخبال هاي بي نشان که به شمال افغانستان جنگجويان داعش را انتقال مي دهند نگران هستيم؛ براي ثبوت در اين باره نوارتصويري داريم، اما حکومت افغانستان و ناتو به آن پاسخ نمي دهند».
ايگور مورگلوف ادعا مي کند که روسيه از فراهم سازي جنگ افزار توسط چرخبال هاي بي نشان به هراس افگنان، اسناد دارد.
اين ديپلومات روس در بارة انگيزة نفوذ روسيه برطالبان نيز مي‎گويد: «فکر نمي کنم ما برطالبان نفوذ داشته باشيم. ما از اوضاع افغانستان از چندين سال به اين سو نگران هستيم. اما، ما آمادة زمينه سازي گفتگوهاي مستقيم حکومت افغانستان با طالبان هستيم. هيچ مدارکي در بارة کمک روسيه به طالبان وجود ندارد».وي وجود تماس هاي روسيه را با گروه طالبان تأييد مي کند و مي گويد که از بهر تأمين امنيت شهروندان روسيه در افغانستان و تلاش براي زمينه سازي گفت‎وگوهاي صلح در اين کشور، با گروه طالبان تماس هايي دارند. حامد کرزي، در بخش ديگر از سخنانش، مي گويد که «مافياهاي غربي» از کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان سود مي برند و افغان‎ها به دليل جنگ و ناامني مجبور مي شوند که کوکنار بکارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید