تظاهرات صدها باشندة باميان در اعتراض به توسعه نامتوازن

صدها تن از باشنده‌گان ولايت باميان، با راه اندازي تظاهرات مسالمت آميز و سردادن شعارهاي عدالت، عدالت، انرژي برق حق ماست حکومت مرکزي را به برخورد تبعيض آميز در برابر مردم مناطق مرکزي متهم کردند.

اما رياست جمهوري افغانستان، اقدامات حکومت وحدت ملي را در زمينة توسعه مناطق مرکزي، در تاريخ اين کشور، بي‌سابقه مي‌داند.

ولي اعتراض کننده‌گان، حکومت را متهم به حذف پروژه‌هاي توسعه‌يي از مناطق مرکزي کرده و هشدار داده اند که درصورت بي‌توجهي حکومت به باشنده‌گان ولايت باميان در برابر حکومت مسلح خواهند شد.

‌حکيمه اکبري، يکي از معترضين گفت، مردم امروز به خاطر اين مظاهره کرده اند که رييس جمهور غني، مناطق مرکزي به خصوص ولايت باميان را از فهرست ايجاد بندهاي آب گردان حذف کرده است.

معترضين با خوانش قطعنامة چهارماده‌يي از حکومت خواستند که سياست توسعه متوازن را در پيش گيرد و پروژة برق 500کيلوولت را از مسيرباميان انتقال دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید