به اثرحمله هراس افگنان به هوتل انتر کانتيننتال تعدادي شهيدوزخمي شدند

گارنيزون کابل: مقامات بالاامنيت هوتل را به يک شرکت خصوصي واگذار کرده بودند

حمله گروهي شورشيان مسلح بر هوتل انترکانتيننتال کابل که شب گذشته آغاز شد و تا ساعت 12 چاشت ديروز ادامه داشت دست کم 18 تن به شمول چهار شهروند خارجي کشته و 6 تن ديگر زخم برداشتند، اما شاهدان گفته اند که شمار کشته و زخمي شده‌گان بيشتر از اين است.

نيروهاي امنيتي از گروگان‌گيري مهاجمان در اين حمله خبر داده بودند و گفته بودند که اين امر باعث کندي روند عمليات کماندوهاي افغان شده است. چرخبال‌ها نيروهاي ويژه افغان را بر بام اين هوتل فرود آورده و عمليات آزادسازي و پاکسازي هوتل آغاز شد.

مقامات در ابتدا گفتند که حمله کننده‌گان واسکت‌هاي انتحاري نيز به همراه دارند. به گفته آنان اين چهار مهاجم ابتدا به بخشي از هوتل انترکانتيننتال حمله کردند که مربوط به زنجيره بين المللي هوتل نبوده و مهمانان خارجي در آنجا نبودند. گفته شده که قرار بود در اين هوتل کنفرانسي در مورد تکنالوژي معلوماتي برگزار شود و شماري از دعوت شده گان به اين محل حضور داشتند.

سفارت امريکا هفته گذشته از احتمال حمله بر هوتل ها در کابل به شهروندانش هشدار داده بود.

اين که مهاجمان چطور توانستند به اين هوتل با ضريب بالاي امنيتي وارد شوند؟ يکي از خدمه‌هاي هوتل به خبرگزاري فرانسه به شرط فاش نشدن نامش گفت: «من ديدم که محافظان جديد در آغاز حمله بدون مقاومت فرار کردند تا جان شان را نجات دهند. آن ها هيچ تجربه اي در اين زمينه نداشتند».

وزارت امور داخله افغانستان پس از حملة مهاجمان مسلح دولت بر هوتل انترکانتيننتال گفت، نيروهاي امنيتي توانسته‌اند که پس از حدود 13 ساعت، حملة آنان را مهار نمايند.

نجيب‌دانش، سخنگوي وزارت امور داخله گفت که چهار مهاجم مسلح شب گذشته مجهز با سلاح‌هاي سبک و سنگين بر هوتل انترکانتيننتال در کابل حمله کرده‌اند که با گذشت نزديک به 13 ساعت، نيروهاي امنيتي توانسته که تمام آنان را از پا درآورند.

به گفتة آقاي دانش، نيروهاي امنيتي در جريان عمليات تصفيه‌يي شان، دست‌کم 150 تن را از اين حادثه نجات دادند که در بين‌شان شهروندان خارجي نيز شامل‌اند.

اين در حاليست که يک منبع در شرکت هوانوردي کام اير گفته است که از 42 کارمند داخلي و خارجي اين شرکت که در جريان حمله در انترکانتيننتال بوده اند، 18 نفر تا اکنون ناپديد هستند.

اين کارمندان شامل پيلوتان، انجينير طياره بودند.

از سويي هم محمد اشرف غني، رييس جمهوري اسلامي افغانستان ضمن محکوم نمودن شديد اين حملة تروريستي، از اقدام مسلکي و جسورانة نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور به خصوص قطعة خاص پوليس که با وجود ازدحام مهمانان در اين هوتل، از تلفات بيشتر هموطنان ما و مهمانان جلوگيري کردند، ستايش به عمل آورد.

در اعلامية ارگ آمده است، حملة تروريستي بالاي هوتل انترکانتيننتال کابل و ساير حملات مشابة تروريستي، همه را وادار مي سازد تا مشترکاً در روشنايي اجماع متذکره، مبارزة جدي و بدون تفکيک عليه تروريزم را تشديد بخشند.

در اين اعلامية همچنان آمده است که دولت افغانستان در صحبت‌ها با هيأت شوراي امنيت سازمان ملل متحد به وارد نمودن فشار بيشتر بر حاميان تروريزم تأکيد نموده است.

گفته مي شود، رييس جمهور به خاطر بررسي جدي چگونگي وقوع رويداد تروريستي مذکور به ارگان هاي مربوطه، هدايات لازم صادر کرد.

گفته مي شود پيش از اين مسؤوليت تأمين امنيت اين هوتل را نيروهاي امنيتي افغان داشتند و تقريباً 3 هفته قبل اين مسؤوليت به يک شرکت خصوصي امنيتي واگذار شد که تحقيقات در زمينه از آنان نيز آغاز شده‌است.

گارنيزيون کابل گفته اند که مقامات بالا، امنيت انترکانتيننتال را بدون اطلاع ما به يک شرکت خصوصي واگذار کرده‌اند.

فرمانده گارنيزيون کابل گفت که مسؤوليت تأمين امنيت هوتل انترکانتيننتال بدون اطلاع اين نهاد، به يک شرکت خصوصي امنيتي سپرده شده‌ است.

فرمانده نظامي کابل، تأييد مي‌کند که هنگام حمله مهاجمان به اين هوتل، نيروهاي امنيتي دولتي، مسؤول تأمين امنيت نبوده اند.

گروه طالبان با نشر يک اعلاميه اي مسؤوليت حمله به هوتل انترکانتيننتال در کابل را به عهده گرفت.

طالبان گفته اند که پنج عضو فدايي اين گروه حمله بر هوتل انترکانتيننتال را انجام داده اند که در نتيجه ده‌ها تن را که شهروندان خارجي نيز شامل آنان اند، کشته اند.

در حالي که طالبان مسؤوليت اين حمله را پذيرفته اند، اما وزارت داخله در اعلاميه اي شبکه حقاني را مسؤول اين حمله خوانده است. از سويي هم گروه تروريستي داعش يا دولت اسلامي نيز اخيراً مسؤوليت حملات مرگباري را در افغانستان به دوش گرفته است.

تحليلگران مسايل نظامي اما مي‌گويند که با توجه شدت تهديدات امنيتي اين هوتل، بدون وجود شبکه‌ي قوي از همکاري‌هاي استخباراتي در سطح نهادهاي عالي‌رتبه، نفوذ تروريست‌ها به اين هوتل، امکان‌پذير نيست.

آنها همچنين واگذاري امنيت اين هوتل به يک «شرکت خصوصي امنيتي» تنها چند روز پيش از حمله حتا بدون اطلاع گارنيزيون کابل را پرسش‌برانگيز مي‌دانند و مي‌گويند که اين امر نشان مي‌دهد که اين حمله با همآهنگي پيچيده قبلي انجام شده است.

از سويي هم محمد اشرف غني، رييس جمهوري اسلامي افغانستان ضمن محکوم نمودن شديد اين حملة تروريستي، از اقدام مسلکي و جسورانة نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور به خصوص قطعة خاص پوليس که با وجود ازدحام مهمانان در اين هوتل، از تلفات بيشتر هموطنان ما و مهمانان جلوگيري کردند، ستايش به عمل آورد.

در اعلامية ارگ آمده است، حملة تروريستي بالاي هوتل انترکانتيننتال کابل و ساير حملات مشابه تروريستي، همه را وادار مي سازد تا مشترکاً در روشنايي اجماع متذکره، مبارزة جدي و بدون تفکيک عليه تروريزم را تشديد بخشند.

در اين اعلاميه همچنان آمده است که دولت افغانستان در صحبت‌ها با هيأت شوراي امنيت سازمان ملل متحد به وارد نمودن فشار بيشتر بر حاميان تروريزم تأکيد نموده است.

گفته مي شود، رييس جمهور به خاطر بررسي جدي چگونگي وقوع رويداد تروريستي مذکور به ارگان هاي مربوطه، هدايات لازم صادر کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید