پرونده‌هاي خشونت عليه خبرنگاران افغانستاني در دادگاه بين‌المللي جزايي ثبت شد

نهاد ني يا ديده‌بان رسانه‌هاي آزاد افغانستان مي‌گويد که 190 مورد قتل و خشونت عليه خبرنگاران را به عنوان جرايم جنگي در دادگاه بين المللي جزايي به صورت رسمي ثبت کرده است.

مجيب خلوتگر رييس اجرايي نهاد ني در نشست خبري ديروز دوشنبه گفت که اين خشونت‌ها از سال 1382 به اين سو عليه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌‌اي صورت گرفته است.

آقاي خلوتگر گفت که گروه طالبان، داعش و شبکه حقاني عاملان اصلي اين جرايم بوده اند.

به گفته آقاي خلوتگر، مواردي چون قتل، جراحت و تهديد شامل، 190 موردي است که از سوي آنان به دادگاه
بين المللي جرايم به عنوان جرايم جنگي يا جرايم ضد بشريت به ثبت رسيده است.

وي از سازمان ملل متحد و حکومت خواست تا آنان نيز به خاطر  محکم کاري اين موارد را ثبت نموده و در زمينه پيگيري و دادخواهي اين موضوع با نهادهاي حامي رسانه‌ها کمک کنند. وي تأکيد کرد که جامعه جهاني نبايد جنايات جنگي را فراموش کند.

آقاي خلوتگر مي‌گويد که ثبت جرايم جنگي در دادگاه بين المللي جرايم تا 31 جنوري سال روان تمديد شده، اما اگر آنان اين موارد را به عنوان جرايم جنگي ثبت نمي‌کردند، ممکن حوادثي که تا کنون در افغانستان عليه خبرنگاران صورت گرفته بود، در حافظه تاريخ باقي مي‌ماند و بس.

وي از عدم دسترسي رسانه‎ها به اطلاعات از سوي حکومت نيز انتقاد کرده گفت، گزارش‌هايي وجود دارد که کشورهاي کمک کننده در تباني با حکومت افغانستان پاليسي نا نوشته‌يي را روي دست گرفته تا در زمينه حملات انتحاري و آمار و ارقام اين گونه رويدادها، اطلاعات را کتمان کند.

وي تأکيد کرد که اگر اين گزارش‌ها صحت داشته باشد، اين کار خود ظلم بزرگ در زمينه دموکراسي و آزادي بيان است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید