احمدولي مسعود: نه تنها والي بلخ ،بل تمامي مردم افغانستان با حکومت مشکل دارند

 

تا هشت ماه ديگروقت حکومت وحدت ملي تمام است

 

احمدولي مسعود رييس بنياد احمدشاه مسعود مي‌گويد که بحران بلخ ناشي از مشکل والي بلخ با حکومت نيست، بلکه مشکل تمامي مردم افغانستان با حکومت وحدت ملي است.

احمدولي مسعود که در حمايت از استاد عطامحمد نور والي بلخ در يک نشست خبري در شهر مزار شريف صحبت مي‌کرد گفت، مشکل افغانستان تنها مشکل والي بلخ با حکومت مرکزي نيست، بلکه مشکل تمامي مردم افغانستان با حکومت است؛ اما والي بلخ علم بردار ايستاده‌گي در برابر حکومت شده و قابل تحسين و ستودني است.

آقاي مسعود افزود، مردم شرايط سختي را مي‌گذرانند؛ کشور در ابعاد مختلف به بن بست رسيده است ولي با کارهاي پوپوليستي که يک والي حکومت را قبول ندارد، شرايط درست نمي‌شود.

به گفتة او، صداي مردم از قندهار، مناطق مرکزي، بلخ، هرات، پنجشير و کابل يکجا شده و به يک صداي ملي بر ضد حکومت تبديل شده است.

او خاطر نشان کرد که عامل بحران بلخ، حکومت است و حالا دامنگير کل کشور شده است؛ اين بحران مستقيماً در درون دستگاه دولت و ذهنيت دولتمردان ريشه دارد.

احمد ولي مسعود همچنين به مذاکرات حزب جمعيت و حکومت اشاره کرد و گفت، يک هيأت در حال مذاکره با حکومت مي باشد و تلاش دارد که اين بن بست را حل کنند؛ اما تماس مردم با والي بلخ زياد است و همه منتظر اند که روزنه‌‌اي باز شود.

به گفته او، مشکل بلخ بايد براساس پيشنهاد هيأت حزب جمعيت در چارچوب توافقنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي و با يک روش روشن حل گردد و اين‌که حکومت تا هنوز اين مشکل را حل نکرده سوال برانگيز است.

او تأکيد کرد که اين مشکل با فرمان، زور و تهديد، ديپلماسي سوء استفاده از همکاران بين المللي و ارتباط با سفارت‌ها حل نمي‌شود و اگر از اين طريق حل شود، هم دايمي نخواهد بود.

به گفتة وي، حکومت سياست فريبکاري را در پيش گرفته و هيچ کدام آن درست از آب بيرون نشده‌است.

احمدولي مسعود خاطر نشان کرد که حکومت مشروعيت قانوني خود را از دست داده و هم اکنون قانون اساسي و توافقنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي در حالت تعليق درآمده است و کسي نمي تواند ادعا کند که براساس قانون کار مي‌کند.

او بيان داشت، حکومت به جاي اين که خلاي مشروعيتي و قانوني را پر کند، با سياست هاي حذف و تبعيض و نفاق افگني اين بحران را عميق تر ساخته است.

به گفتة او، دوره حکومت وحدت ملي 4 ساله است نه 5 ساله، بناءً وقت حکومت در جوزاي سال پنجم ختم مي‌شود يعني تا هشت ماه ديگر وقت حکومت وحدت ملي تمام است؛ اما حکومت توافقنامه سياسي را دور زده است و به هيچ موارد آن عمل نکرده است؛ بناءً چطور مي تواند انتخابات شفاف برگزار کند.

اين در حالي است که والي بلخ نيز گفته است که مشکلش با حکومت به جز از راه تفاهم ديگر راه حلي ندارد. آقاي نور هشدار داده است که اگر حکومت گوش شنوا نداشته باشد، با اعتراض‌هاي مردم”چنان ضربه اي به صورت حکومت مداران بزند که گوش شنوا پيدا کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید