رييس دفتر معاون اول رياست جمهوري: حلقاتي در ارگ مانع برگشت جنرال دوستم مي‌شوند

 

رييس دفتر جنرال دوستم، معاون اول رياست جمهوري افغانستان، مي گويد که آقاي دوستم علاقه‌مند نيست که حتا يک روز هم در بيرون از کشور باشد، اما به گفتة وي «ممانعت هاي نامرئي» جلو برگشت جنرال دوستم را به افغانستان گرفته است.

عنايت الله بابر فرهمند، در صحبت با صداي امريکا گفت که حلقاتي در ارگ مانع برگشت جنرال دوستم به افغانستان مي شوند. او از رويداد جلوگيري از نشست طياره حامل جنرال دوستم به شهر مزار شريف به حيث ثبوت اين ادعاي خود ياد کرد.

آقاي فرهمند افزود که ارگ مي گويد، کشور هاي خارجي مخالف برگشت جنرال دوستم به افغانستان اند، اما کشور هاي خارجي مي گويند که برگشت معاون اول رييس جمهور غني يک مسأله داخلي بوده و به آنان ربطي ندارد.

آقاي فرهمند افزود که عدم حضور جنرال دوستم در افغانستان نه تنها باعث حل مشکلات نشده، بلکه به گفتة او سبب افزايش ناامني ها به ويژه در شمال افغانستان و گسترش نفوذ گروه طالبان و داعش در آنجا نيز شده است.

رييس دفتر جنرال دوستم در پيوند به تشنج هاي اخير بين ارگ و عطا محمد نور، والي پيشين ولايت بلخ گفت که آقاي دوستم حامي تمرکز زدايي قدرت و تأمين مساوات و عدالت در افغانستان است.

او افزود که جنرال دوستم براي حل اين بحران به ارگ رياست جمهوري افغانستان پيشنهاد ميانجيگري داده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید