سه پروژه توسعه‌يي در پکتيکا به بهره برداري سپرده شد

وزارت احيا و انکشاف دهات سه پروژه توسعه‌يي را به ارزش بيش از 20 ميليون افغاني در ولسوالي ارگون ولايت پکتيکا به بهره برداري سپرد.

اين پروژه‌ها توسط رياست احيا و انکشاف دهات ولايت پکتيکا در قريه هاي لشکري، عمبروان و چانه خوا ي ولسوالي مذکور تکميل گرديده است.

اين پروژه ها شامل ديوار هاي استنادي بوده که طول مجموعي آن 785 متر مي باشد و حدود 1500 خانواده از آسيب سيلاب ها نجات خواهند يافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید