نزديک به 29هزار جريب زمين در ولايت بغلان غصب شده است

يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در ولايت بغلان 28790 جريب زمين دولتى و غيردولتى، از سوى 1744 نفر از جمله زورمندان و مقامات دولتى غصب شده است.

براساس معلومات اداره اراضى  ولايت بغلان، فهرست غاصبين و زمين هاى غصب شده، تکميل و به حکومت مرکزى فرستاده شده است؛ اما تاکنون در مورد واکنش نشان داده نشده و اين فهرست، با شوراى ولايتى بغلان و لوى سارنوالى نيز شريک ساخته شده است.

رمضان راستين رييس اداره اراضى ولايت بغلان، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين اداره، اسنادى را نهايى نموده که نشان مي‌دهد درکجا و چقدر زمين توسط کى ها غصب گرديده است.

وي افزود که براساس اين اسناد، در ولايت بغلان در مجموع 28790 جريب زمين دولتى و غيردولتى، ازسوى 1744 نفر غصب گرديده و اين زمين ها از سوى افراد زورمند و مقامات دولتى غصب شده است.

اما اين اداره دراين مورد بيشتر جزييات نمى دهد.

ازسويى هم اداره کوچى ها در ولايت بغلان مى گويد که دراين ولايت، هزاران جريب زمين مالچر  از سوى زورمندان غصب گرديده است.

امان الله احمدزى آمر اداره کوچى هاى ولايت بغلان گفت که در دو دهة گذشته 139 هزار جريب مالچرکوچى ها در اين ولايت ازسوى فرماندهان مسلح پيشين و زورمندان غصب گرديده است .

باوجودي‌که وى از فرد مشخص نام نبرد؛ اما گفت برخى افراد که در حال حاضر نيز در قدرت هستند، در غصب  اين زمين ها دست دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید