غني  با کابينه اش  استعفا بدهد!

 اوضاع در کشور رفته رفته بدتر و وخيم تر شده است و طالبان و داعشيان در پايتخت دسته دسته مردم بيگناه را مي کشند و براي ديگران خسارت و ارد مي کنند و اماکن و ساختمان هاي عام المنفعه را به آتش مي‌کشند و يا با بمب ها منفجر مي کنند به اين اميد که شايد روزي امارت دروغين اسلامي شان را بر روي آن ويرانه ها بنا کنند.

اين روز ها شهر کابل شاهد رخداد هاي غم انگير و تکان دهنده است که در آن شهروندان کابل تکه و پاره مي شوند. در تازه ترين رخداد همين ديروز پس ازچاشت، طالبان وحشي و مزدوران بيگانه، با راه اندازي حمله موتر بمب در نزديکي ساختمان قديم وزارت داخله، حمام خون راه انداختند و بيش از 95 تن از شهروندان ما را  به شهادت رسانيده و بيش از دوصد  تن ديگر را روانه شفاخانه ها کردند.

ديشب در عده زيادي از خانه هاي شهر کابل ماتم و سوگواري کساني برپا بود که در اين رخداد تروريستي عزيزان شان را يا از دست دادند و يا هم زخمي شده اند.

گويي اين مصيبت را در اين کشور پاياني نيست. در چنين وضعيتي مسؤولان نهاد هاي امنيتي کشور در دفاتر شان آرام يک پهلو نشسته و قهوه تلخ مي زنند تا کيف کنند.

واقعيت اين است که نه زعامت کشور و نه مسؤولان امنيتي کشور به فکر مردم خويش نيستند و از اين رو بي تفاوتي در ميان حکومت بيداد مي کند و هيچ کس به مردم دردمند اين کشور پاسخگو نيست.

وزير داخله و رييس امنيت ملي آدم هاي بي عرضه و بي کفايتي هستند که وقوع اين گونه رخداد ها آنان را از خواب غفلت بيدار نمي کند و از اين رو همچنان کرسي هاي شان را نگه مي دارند و وجدان شان از اين همه فجايع تکان نمي خورد.

در اين ميانه اين بي دردان همه روزه شاهد مصيبت آمده بر مردم اند و زر اندوزي براي فردا هاي شان.

مردم از اين همه قرباني و ويراني نيز به ستوه آمده اند و انتظار دارند که اين حکومت بي کفايت و رهبران بي کفايت آن هر چه زودتر به اين غايله جاري پايان بدهند و شرشان را از سر مردم دردمند ما گم کنند.

استعفاي رييس جمهور و کابينه اش مي‌تواند راه را براي ايجاد حکومت جديد هموار کند تا در آن مردم سالاري و شايسته سالاري جاي مقرري هايي که بربنياد منافع قومي، تنظيمي ،سياسي و سمتي صورت مي گيرد، بگيرد.

مردم انتظار دارند که همين امروز مسؤولان بي کفايت رياست عمومي امنيت ملي و وزارت داخله استعفاي خود را تا پيش از استعفاي رييس جمهوري اعلام کنند.

اين ها اگر ذره اي هم وجدان دارند بايد درد و مصيبت مردم را درک کنند و نگذارند که بي کفايتي هاي شان سبب دوام فاجعه هاي ديگري باشد و مردم بيش از امروز گرفتار عذاب گردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید