استعفا راه حل است!

روز گذشته وزیران امور داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر وزارت دفاع کشور شرکت کرده و به سوالات شماری از خبرنگاران و انتقادات  مردم  پاسخ دادند.

این کنفرانس در حالی برگزار می گردد که روز شنبه مهاجمی موتر بم گذاری شده را در دروازه دوم وزارت داخله سابقه، منفجر کرد که در آن یکصد و سه تن جان باختند و دوصد و سی و پنج تن دیگر جراحت برداشتند.

حمله روز شنبه پس از واقعه چهار راهی زنبق خونبار ترین رخدادی است که شهر را در وحشت و هراس بی مانند فرو برد و همراه با آن موجب انتقادات شدید مردم  از حکومت و به ویژه نیروهای امنیتی گردید. مردم باور دارند که این گونه حملات نشان دهنده ضعف و بی توجهی نهاد های امنیتی و شاید دست داشتن شماری از مقامات حکومت در آن باشد و می خواهند که رییس جمهوری هر چه زود تر باید به این وضعیت پایان بدهد و با گماشتن افراد مسلکی و شایسته، جلو کشتار مردم بیگناه را بگیرد.

حتا رسانه های کشور این خواسته مردم را نیز منتشر کردند که این مقامات باید از وظایف شان استعفا کنند تا افراد دیگری که بتوانند از عهده این وظایف برآیند، وظایف آنان را به عهده بگیرند.

اما در این کنفرانس مطبوعاتی مقامات امنیتی گفتند که استعفا راه حل نیست  و یاد آور شدند که باید مردم افغانستان در کنار همدیگر به این مشکلات رسیده گی کنند.

وزیران دفاع، داخله و رییس امنیت ملی باور دارند که می توانند وضعیت کنونی را مهار کنند و برنامه هایی را به این منظور مدون کرده اند و هر چه زود تر آن را در معرض تطبیق قرار خواهند داد.

آنها وعده دادند که به زودی شهروندان کابل شاهد تغییرات چشمگیر در این عرصه خواهند بود.

با همه این ها اظهارات هر سه تن از مسؤولان نهادهای امنیتی، نمی تواند سبب التیام درد و آلام مردم که در چند روز اخیر شاهد شهادت و جراحت عزیزان شان بودند، گردد.

مردم این روز ها بسیار معترض هستند که حکومت در زمینه تأمین امنیت مردم کوتاهی و حتا بی‌توجهی می‌کند و این امر موجب می شود که تاوان آن را مردم با قربانی دادن فرزندان شان بپردازند.

بلی، حکومت وظیفه دارد که امنیت مردم را در شهر ها و روستا های کشور تأمین کند و نباید در این راستا قصوری روا دارد.

اندیشه هایی وجود دارد که در این مورد نیات کسانی که در حلقه ستون پنجم در درون نظام هستند، در سازمان دهی اینگونه حملات دست دارند.

به هر صورت ما آرزومندیم که حکومت هرچه زودتر تدابیر کارشناسانه و مسلکی در زمینه تأمین امنیت در شهر ها و ولسوالی ها بگیرد  و به ویژه به مسأله امنیت شهر کابل که پایتخت کشور است توجه کند.

کوتاهی و قصور حکومت در تأمین امنیت مردم، گمانه زنی ها را این مورد که شاید این گونه حملات در درون نظام طرح و دست‌هایی از دشمن آن را عملی کند، بیشتر می کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید