صرافان سراي شهزاده فعاليت‌شان را از سر گرفتند

 

صرافان سراي شهزاده کابل پس از چهار روز اعتصاب کاري ديروز يکشنبه فعاليت‌شان را از سر گرفتند.

ضيا الکوزي سخنگوي شوراي صرافان افغانستان به رسانه ها گفت، شام روز گذشته زماني به اعتصاب کاري‌شان پايان دادند که حکومت خواست‌هاي آنان را قبول کرد.

به گفتةآقاي الکوزي، شوراي صرافان حدود سه ماه قبل 22 خواست از جمله ارائه جواز براي صرافان، پروسه قرضه دهي براي مردم و عدم مداخله رييس بانک مرکزي در امور تشکيلات صرافان را به مقامات آن بانک ارائه کرده بود که به گفته وي بانک مرکزي سر انجام روز گذشته اين خواست‌ها را پذيرفت.

الکوزي مي گويد، با پذيرفته شدن اين خواست‌ها اعتصاب صرافان در تمام افغانستان به پايان رسيده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید