آقاي غني تير به هوا رها کرد

 

هوسا

اخيراً شماري از پشتون هاي پاکستان٬ در برابر آنچه که بي عدالتي و تبعيض عليه اين اقليت در پاکستان  خوانده مي شد دست به تظاهرات زدند. اين تظاهرات با آن که با يک جوش  آغاز شدو به سرعت گسترش يافت، مگر زود هم به سردي گراييد.

آنچه مهم است ذوق زده‌گي شماري از مسؤولان حکومتي افغان منجمله رييس جمهور غني در خصوص اين تظاهرات بود.

آقاي غني نه تنها از آن حمايت کرد، انعکاس آن را از سوي رسانه هاي افغانستاني يک وجيبه دانست.

مگر پاسخ گرداننده گان اين تظاهرات براي رييس جمهور غني، مأيوس کننده بود.

حسن خان يک تن از فعالان سياسي پشتون هاي پاکستان که گرداننده اين تظاهرات نيز بود صريحاً به آدرس غني گفت که( نياري به حمايت بيروني نداريم. بهتر است که متوجه کابل باشيد ) به اين ترتيب، پشتون هاي پاکستان اين تظاهرات را يک معضل داخلي شان و خود را عضو جامعه پاکستان معرفي داشتند و آقاي غني را يک خارجي معرفي کردند که نبايد در امور آن ها مداخله کند.

با آن که در افغانستان برعلاوه غني چهره هاي ديگري هم به طرفداري اين تظاهرتاً صدا بلند کردند مگر اين صدا ها ٬ شنونده در ميان پشتون هاي پاکستان نداشت.

با درنظر داشت جوابي که آقاي غني و دوستان ديگر او در حکومت افغانستان  از اعتراض کننده‌گان دريافت کردند   شماري از آگاهان سياسي افغان  مي گويند که در شرايط کنوني٬ افغانستان نبايد به فکر انتقام گيري از اسلام آباد با استفاده از تيره‌گي روابط امريکا با اين کشور باشد، بل دولت افغانستان بايد سياست حسن همجواري با پاکستان را رعايت نمايد.

رحمت الله بيژن پور، آگاه امور سياسي در پيوند به حمايت رييس جمهوري کشور از ادامه اعتراض هاي اخير در پاکستان گفت، افغانستان نيازمند داشتن حرم هاي فشار بر پاکستان است، چون پاکستان هميشه و به خصوص در نيم قرن اخير بر افغانستان سلطه استخباراتي داشته است و افغانستان هم به دنبال بديل از نسخة خود پاکستان بر اسلام آباد است.

بيژن پور افزود که افغانستان علاقه دارد تا فضاي تبليغات عليه دولت پاکستان را تقويت کند و همچنان از وضعيت گل آلود ميان پاکستان و امريکا بهره سياسي ببرد که اين به هيچ عنوان به منافع افغانستان نيست، چون ما داراي يک وضعيت ثابت نيستيم و هر گونه تغييرات در پاکستان به افغانستان آسيب مي رساند، براي اين که افغانستان دسترسي کمتر در پاکستان دارد، رييس جمهور غني بايد سياست حسن همجواري را رعايت کند.

اين آگاه امور سياسي گفت، “دولت افغانستان به جاي سياست انتقام گيري که زياد صادق هم نيست (ترفندي بيش نيست) بيشتر نيازمند مدارا با پاکستان است و تا زماني که افغانستان صاحب يک دولت قوي ملي نباشد، توانايي اعمال سياست هايش بر پاکستان را نخواهد داشت.

عبدالقهار سروري آگاه روابط بين الملل مي گويد، در شرايطي که روابط کابل با اسلام آباد خيلي پيچيده است، دولت افغانستان به جاي اين که به حمايت از اعتراض پشتون ها در پاکستان که يک مسأله (داخلي آن کشور است) بپردازد، بايد توجه بيشتر بر بهبود روابط تيره ميان دو کشور داشته باشد و تا زماني که روابط ديپلوماتيک بين افغانستان و پاکستان به حالت عادي آن بر نگردد و دو طرف درامر مبارزه با هراس افگني که  لانه هاي آن ها در آن طرف خط ديورند است، به توافق دست نيابند، در حالي که  حمايت و پشتيباني از ادامه  اين گونه تظاهرات از سوي دولت افغانستان و ادامه فشار بر  اسلام آباد، سبب سرکوب اعتراض کننده از سوي نظاميان پاکستان خواهد شد که  اين کار خود مشکل بيشتري را در  روابط هردو کشور به وجود خواهد آورد.

حامد علمي ژورناليست و آگاه امور سياسي در پيوند بر حمايت رييس جمهور غني و برخي از شهروندان افغانستان از تظاهرات اخير در پاکستان گفت، ما در درازناي تاريخ معاصر هميشه از مليت هاي محکوم و محروم حمايت کرده ايم. به طور مثال: ما حمايت قاطعانه خويش را از مسلمانان روهيگنيا در برما اعلام  کرديم  که اين خصلت تاريخي ما مي باشد. اما حمايت از تظاهرات در اسلام آباد از طرف حکومت به نظرم کار درست نيست. اگر فردا يک کشور همسايه از تظاهرات در کشور ما حمايت کند، جواب ما چه خواهد بود؟ آيا آن را مداخله در امور داخلي کشور خويش نمي پنداريم؟

سياست خارجي ما اين را حکم نمي کند که از تظاهرات يک قوم خاص در يک کشور همسايه  پشتيباني کنيم و از طرفي هم پاکستان سال هاست که اتهام وارد مي کند که افغانستان به تطميع سران قبايل آن طرف مرز ديورند مي پردازد.

از اين گفته ها بر مي آيد که حمايت افغان ها از پشتون هاي پاکستان ٫ همسويي پشتون هاي آن طرف خط ديورند را با خود  ندارد، بل آن ها براي ادغام بيشتر شان در جامعه  پاکستان فکر مي کنند پس آقاي غني تير به هوا رها کرد

اشتراک گذاری:

نظر بدهید