پاکستان بار دگر امريکا را مسخره کرد

 

سيد شريف ناصر زاده

گروه طالبان هفته گذشته در نامه هشت صفحه يي از امريکا خواسته است تا به اشغال افغانستان به گفتة اين گروه پايان دهد. دراين نامه ضمن بي ثمر خواندن ادامه جنگ در افغانستان، حکومت افغانستان را دست نشانده و مفسد قلمداد نموده است.

طالبان در اين نامه گفته اند: اولويت ما، حل مسأله افغانستان از طريق گفت و گو است.

طالبان در اين نامه از حمله بر هوتل انترکانتيننتال در کابل که به تاريخ يکشنبه اول دلو صورت گرفت هيچ تذکري نداد. همچنان اين گروه از حمله انتحاري که توسط يک عراده موتر امبولانس به تاريخ 7 دلو در مرکز شهر کابل صورت گرفت وباعث شهادت و زخمي شدن بيشتر از سه صد نفر گرديد، نيز يادي نکرده اند. در حالي که اين گروه تروريست، مسؤوليت هردو حمله را برعهده گرفتند.

گروه طالبان در اين نامه همچنان گفته اند که براي مردم امريکا دير نيست که متوجه شوند، طالبان مي توانند مشکلات را با همه طرف هاي درگير از طريق سياست هاي سالم و گفت و گو حل کنند و هنوز که هنوز است شانس گفت‌و‌گو از دست نرفته است.

اما اين حرکت طالبان چرا چند وقت پيشتر صورت نگرفت، معلوم است که در عقب اين نامه، سياستمداران کار کشته پاکستان قرار دارند و مي خواهند با اين ترفند به جهانيان و خصوصاً دولت امريکا نشان دهند که حکومت پاکستان دست از حمايت تروريستان و آدم کشان برداشته و سردمداران اين گروه ها را وادار به مذاکره کرده‌اند.

اين در حالي است که ايالات متحده امريکا با موضع بسيار روشن، پاکستان را به حمايت از گروه هاي تروريستي متهم  نموده و ازاين کشور خواسته است تا از حمايت گروه هاي تروريستي نه تنها دست بردارد که با منع فعاليت هاي آن ها عملاً اقدام هاي عملي برعليه گروه هاي تروريستي همچون شبکه حقاني و… انجام دهد و دراين ارتباط کمک هايش را به پاکستان معلق نموده است ، پاکستان اما نه تنها در جهت نابودي لانه هاي تروريستي همچون شبکه حقاني و… اقدامي انجام نداده است که با حملات تنظيم شده انتحاري و انفجاري که به صورت متواتر، قلب کابل را نشانه گرفته بود به کشتار و قتل مردم ستمديدة ما از طريق طالبان ادامه داد و گويا توانمندي اش را در تخريب پايه هاي دولت افغانستان که ازپشتيباني امريکا و ناتو برخورداراست، بر رخ جهان کشيد. گرچند اين نمايش با قتل وحشيانه مردم مظلوم ما صدها خانوادة ديگر را داغدار و عزادار ساخت، اما پاکستان با چهرة نوع فاتح همچنان از طريق گروه هاي تروريستي براي مردم ما و جهان، خط و نشان مي کشد و مي خواهد نقش توانمندي نظامي اش با انتحار و انفجار و کشتار صد ها افراد غير نظامي که بي رحمانه قرباني حملات تروريستي گرديده است بر رخ جهان بکشد.

نامة طالبان پس از آن تکثير مي گردد که هم رييس جمهوري افغانستان و هم رييس جمهوري امريکا نشست با طالبان  را بي فايده دانسته و رييس جمهوري افغانستان بسيار روشن گفت که عاملان انفجار انتحاري با آمبولانس در کابل صلح پذير نيستند و دروازة صلح براي آن ها باز نيست». او همچنين هشدار داده است که عاملان فقط عزم و ارادة کامل دولت و مردم افغانستان را براي «نابودي کامل» خود شاهد خواهند بود.

با اين حال، اين نامه پس ازشکست مذاکرات افغانستان و پاکستان و در عين مذاکرات رؤساي ستاد ارتش‌هاي پاکستان، قزاقستان، ازبيکستان، افغانستان در کابل که به دعوت ناتو و با حضور رييس ستاد نظامي پاکستان صورت گرفته است به انجام مي رسد.

بدون هيچ شک و شبه، اين نامه نه از جانب افغان ها، بل با هدايت مستقيم مقامات تماميت خواه پاکستان ترتيب و تنظيم گرديده واز طريق تني چند از اجيران خود فروخته به نام  طالبان نشر گرديده، گويا پاکستا ن با اين نامه از زبان طالبان نه تنها علاقه مند برگشت به يک زنده‌گي نورمال و دست برداشتن از حمايت گروه هاي تروريست نيست که با انتشار چنين نامه به اخطار هاي امريکا و ناتو پوزخند مي زند وبا خط ونشان دادن همچنان برتوانمندي شان بر ادامه کشتار و قتل مردم اصرار و از زبان  به اصطلاح طالبان ادعا مي کند که کليد حل افغانستان در دست اسلام آباد آن هم مطابق به خواست پاکستان است.

اين نامه بايد هشدار جدي براي افغانستان ،منطقه و جهان باشد که گروه هاي تروريستي با پشتيباني پاکستان هم چنان بر ترور و وحشت ادامه مي‌دهد و بي مهابا، با اعلان هاي خشونت‌بارشان براي افغانستان ،منطقه وجهان خط ونشان مي کشد.

اين نامه نمايانگر آنست تا زماني که لجام گسيختگي تماميت خواه پاکستان در کنترول گرفته نشود، نه تنها مبارزه با تروريسم بي ثمر است که خطرناک تر از گذشته تهديدهاي بزرگي را متوجه افغانستان، منطقه و جهان خواهد ساخت.

اکنون بر ديپلماسي افغانستان است تا براي امريکا و ناتو و کشورهاي منطقه، خطرناک شدن پاکستان را که لجام گسيخته در صدد پامال نمودن همه ارزش هاي اسلامي و انساني، کمر بر قتل وکشتار از طريق تقويت گروه هاي تروريستي دارد از طريق اسناد مؤثق افشا نموده و برفشار بيشتر پاکستان از طريق جهان به خاطر کنترول و اداره اين کشور، ادامه دهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید