در مراسم ياد بود از سالروز خروج قواي شوروي از افغانستان غني و عبدالله با کنايه اعتراضات شان را بر عليه يکديگر بيان داشتند

 

مراسم تجليل از 29مين سالروز خروج قواي شوروي از افغانستان ديروز در ارگ رياست جمهوري برگزار شد و در اين مراسم اشرف غني رييس جمهور و عبدالله عبدالله رييس اجرائيه با کنايه، اعتراضات خويش را عليه يکدگر بيان داشتند.

محمد اشرف غني رييس جمهور در اين مراسم گفت که مردم افغانستان، در حالى جهاد عليه نيروهاى شوروى وقت را به پيروزى رساندند که هيچ کسى تصور چنين موفقيت را نمى کرد.

در اين اجتماع، وي قانون اساسي را سند ملي خواند و گفت که تمام ارزش هاي جهاد، در قانون اساسي گنجانيده شده است و تطبيق آن وجيبه حکومت است.

آقاي غني گفت، به اساس قانون اساسي، هر افغان حق مساوي دارد و حکومت وحدت ملي تلاش دارد تا در چار چوب قانون، هر باشندة افغانستان از حقى که دارد برخوردار شود. او صلح را امر الهي، وجيبة ديني و ضرورت ملي دانست؛ اما گفت افغانستان نياز به صلحى دارد که پيش مقدمة يک جنگ وخيم منطقه نباشد.

به گفتة او، نياز است که براي صلح تعهد گرفته شود و در کنفرانس کابل، روي آن بحث خواهد شد.

در اين محفل دکتور عبدالله عبدالله، رييس اجرايي حکومت وحدت ملي با اشاره تلويحي به آغاز توزيع شناسنامه‌هاي الکترونيک در افغانستان گفت که افغانستان در وضعيت حساسي قرار دارد و نبايد زمامداران افغانستان تلاش کنند که از يک بحران به طرف ديگر بحران بروند.

آقاي عبدالله گفت، اگر کسي اين مشوره را بدهد که با ايجاد بحران مي‌توان به مشکلات کنوني کشور سرپوش گذاشت، اين کار شدني نيست.

سخنان آقاي عبدالله بيشتر اشاره به تصميم اخير رييس جمهوري افغانستان درباره توزيع شناسنامه‌هاي برقي داشت که او با توزيع آن به صورت کنوني مخالف است. او به طور ضمني به اين تصميم ارگ رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: “حرفي را که مردم قبول نداشته باشند کسي نمي‌تواند بر آنان تحميل کنند.”

اشرف غني،  که بعد از آقاي عبدالله در اين نشست سخنراني کرد، بدون نام بردن از شناسنامه‌هاي جديد گفت که زمان، ساکن بوده نمي‌تواند و اگر افغانستان مي‌خواهد به جلو حرکت کند و مشکلات مردم را حل کنيم، بايد تصميم بگيريم.

رييس اجرايي عبدالله با بيان اين که تصميم‌گيري‌هاي مهم ملي بر اساس مشورت است، گفت که نتيجه آن، جمع شدن مردم باشد و فقط يک جمله و يک حرف ناسنجيده مي‌تواند مردم را به نفاق بکشاند و يک تصميم ناسنجيده مي‌تواند عواقب ناگوار داشته باشد که هيچ کس نمي‌تواند مسؤوليت آن را بدوش بگيرد.

آقاي غني به دون اشاره مستقيم به سخنان آقاي عبدالله گفت که ارگ رياست جمهوري افغانستان جاي تحمل و بحث است.

او افزود که از مشوره استقبال مي‌کند ولي نبايد اين کار مانع از اتخاذ تصاميم در افغانستان شود؛ زيرا انتخابات، اقتصاد، برگشت مهاجرين، مديريت آب و همچنين تمام مسايل در يک ساختارکلان مطرح و بايد درباره تصميم گرفته شود.

در اين محفل سروردانش معاون دوم رياست جمهوري گفت، افغان‌ها در دوران جنگ با روس‌ها يک تا يک و نيم ميليون نفر کشته داده، نزديک به 10 ميليون مهاجر و يک ميليون معلول داشته و تمام نظام اقتصادي‌اش از دست رفته‌است.

اما آقاي دانش گفت که احزاب سياسي پس از شکست روس‌ها در افغانستان، نتوانسته از ثمرة جهاد استفاده نموده و عدم مديريت آنان، باعث شد تا کشور همچنان به مدت يک دهه در جنگ داخلي بسوزد و افزود که اين يک حقيقت است و آن را قبول نموده و از آن بايد درس بگيريم.

آقاي دانش گفت که افغانستان با جنگ اعلام ناشده و دشمنان خو‌نخوار که هميشه مي‌‌خواهند وحدت ملي افغانستان را از بين ببرد رو به روست. وي از تمام احزاب سياسي مخالف و موافق و اپوزيسيون حکومت خواست تا طرح‌هاي اصلاحي شان را براي بهبود وضعيت، به دولت بسپارند.

وي در رابطه به تنش‌هاي اخير ايجادشدة ميان ارگ و عطامحمد نور، والي بلخ مي‌گويد که قانون اساسي افغانستان خط سرخ شهروندان کشور است و هيچ شخصيت سياسي و حزب سياسي نمي‌تواند که مخالف آن قدم بردارد.

وي از تمام سياسيون و گروه‌هاي مخالف سياسي حکومت خواست تا مطابق قانون اساسي کشور گام برداشته و به اساس آن پيش برود.

در عين حال، گلبدين حکمتيار رهبر حزب اسلامي افغانستان نيز در اين نشست گفت که شهروندان کشور دردهاي زيادي را کشيده و به هيچ کس اجازة تضعيف نظام را نخواهد داد.

اين درحاليست که پس از برکناري عطامحمد نور، والي از مقام آن ولايت، به شدت روابط بين آقاي نور و دولت مرکزي به تيره‌گي گراييده و آقاي نور گفته است که از مقام ولايت نه‌تنها که کنار نخواهد رفت، بل‌که در آيندة نزديک يک تظاهرات گسترده را در سراسر کشور راه‌اندازي خواهند کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید