تا دوماه ديگر جرايم جنگي در افغانستان بررسي مي‌شود

 

گروه همآهنگي عدالت انتقالي مي‌گويد که دادگاه جهاني جزايي گفته است، تا ‌تاريخ اول اپريل سال 2018 ميلادي تصميم‌اش را دربارة فرستادن سارنوالي براي بررسي پرونده‌هاي جرايم جنگي در افغانستان اعلام مي‌کند.

مطابق اظهارات مسؤولان نهاد گروه همآهنگي عدالت انتقالي، تا تاريخ 11 دلو سال جاري، 794 برگه‌ي شکايت به نماينده‌گي از 1.17 ميليون قرباني جرايم جنگي و جنايات بشري به دادگاه جهاني جرايم جنايي فرستاده شده است.

رحيم جامي، عضو گروه همآهنگي عدالت انتقالي مي‌گويد، صدور مجوز از سوي دادگاه جهاني جزايي مي‌رساند که جنگ نيز قوانيني دارد و اين قوانين اعمال خصمانه را کنترول مي‌کند. بنابراين، هرگونه سرباز زدن از اين قوانين دادرسي جهاني را در پي خواهد داشت.

حميرا ثاقب، يکي ديگر از اعضاي گروه همآهنگي مي‌گويد، از ميان تمامي پرونده‌هاي جرايم جنگي و جنايات بشري، تنها چند پروندة محدود بررسي مي‌شود، پرونده‌هايي که مواردي از خشونت و تجاوز‌ جنسي را نيز شامل مي‌شود.

افغانستان در سال 2003 ميلادي عضويت اين دادگاه را کسب کرد و قرار است پرونده‌هايي که پس از اين تاريخ تشکيل گرديده، از سوي دادگاه جهاني جزايي بررسي شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید