جنرال داوود امین فرمانده جدید پولیس کابل شد

به سلسله تقرریهای جدید در پست های فرماندهی پولیس کابل و حوزههای این اداره، جنرال محمد داوود امین به حیث فرمانده جدید پولیس کابل معرفی شد. آقای داوود که تحصیلات عالی اکادمیک در پولیس دارد، در پست های مهم معاون امنیتی فرماندهی پولیس کابل، فرمانده پولیس لغمان و لوگر کار کرده است و در بخش تأمین امنیت تجربه کافی دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید