سازمان شفافيت بين الملل: افغانستان در جمع فاسدترين کشورهاي جهان قرار گرفت

 

يک سازمان بين المللي اعلام کرد که فساد به يک مشکل جهاني تبديل شده و اغلب کشورها به آهستگي در راستاي مقابله با اين معضل حرکت مي کنند. افغانستان از جمع 180 کشور، رتبه 177 فساد را دارد.

سازمان شفافيت بين الملل گفته است، شاخص فساد سال 2017 اين سازمان، برخي معلومات آزاردهنده را انعکاس مي دهد.

سازمان «شفافيت بين الملل» که مقر آن در برلين است، گفت: با وجود کوشش ها براي مبارزه با فساد در سراسر جهان، اغلب کشورها در کوشش خود بسيار آهسته عمل مي‌کنند». به گفته اين سازمان، «در حالي که مقابله با فساد زمان بر است، طي شش سال گذشته بسياري از کشورها پيشرفت بسيار اندکي داشته اند.

سازمان «شفافيت بين الملل» شاخص فساد خود در 180 کشور جهان را بر اساس ميزان فساد در سطوح مختلف سکتورهاي دولتي درجه بندي مي کند. به اين ترتيب فاسدترين کشور درجه صفر و پاک‌ترين درجه 100 را اتخاذ مي کند. اين شاخص بر اساس 13 بانک معلوماتي به شمول ارزيابي «بانک جهاني»، «بانک توسعه افريقا» و «مجمع جهاني اقتصاد»، سطح رشوت، حيف و ميل پول هاي دولتي، استفاده از امکانات دولتي براي مقاصد شخصي و ديگر مسائل فساد را ارزيابي مي کند.

بهترين منطقه در جهان که فساد کمتري داشته است، بخش اروپايي غربي با درجه ميانگين 66 بوده است. فاسدترين منطقه نيز صحراي افريقا با درجه ميانگين 32 بوده است. بعد از آن، با اختلاف اندکي اروپاي شرقي و آسياي مرکزي با درجه 34 قرار دارند. با اين همه، ميانگين جهاني فساد 43 مي باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید