توسعة تجارت افغانستان تاجران پاکستاني را نگران ساخته‌است

 

افغانستان براي اموال پاکستاني و پاکستان براي مواد خام افغانستان، بهترين بازار دانسته مي‌شود، اما اکنون نگراني اين است که روابط پُر چالش سياسي هر دو کشور روي سرمايه گذاران افغانستاني و پاکستاني تأثير سوء نگذارد.

اتاق تجارت و صنايع افغانستان مي‌گويد، اين وضعيت سرمايه گذاران پاکستاني را مشوش نموده و براي بهبود روابط ميان افغانستان و پاکستان در جستجوي راه حل هستند.

صيام الدين پسرلي سخنگوي اتاق تجارت و صنايع افغانستان به راديو آزادي گفت: اکنون افغانستان تنها به بازار پاکستان منحصر نمانده‌است. ما با چندين کشور ديگر رفت و آمد و ارتباط داريم، اين موضوعي است که آن را به‌حيث فشار استفاده کرده مي‌توانيم اگر ارتباطات چنين خراب باشد به ضرر هر دو کشور است.

اين در حاليست که محمد زبير رييس اتاق تجارت و صنايع مشترک افغانستان و پاکستان روز گذشته در اسلام آباد در يک نشست خبري از حکومت هر دو کشور خواست تا موضوع تجارت را از مسايل سياسي و امنيتي به دور نگهدارند.

در اعلامية منتشر شده از سوي اين اتاق آمده‌است که بي‌اعتمادي ميان افغانستان و پاکستان نه تنها مانع گفت‌وگوهاي سياسي شده، بلکه روي روابط تجارتي نيز تأثير منفي گذاشته‌است.

خان جان الکوزي معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان هم اکنون در رأس يک هيأت به هدف گفت‌وگوها در مورد مشکلات تجارتي در پاکستان است.

اين اظهارات در حالي صورت مي‌گيرد که در حال حاضر ميزان تجارت افغانستان با پاکستان از حدود 3 ميليارد دالر به 7 صد ميليون کاهش يافته‌است.

اتاق تجارت و صنايع افغانستان مي‌گويد روابط خوب تجارتي اين‌کشور با ايران، هندوستان و برخي کشورهاي ديگر، همچنان بندر چابهار، خط آهن با آسياي مرکزي و دهليزهاي هوايي، اتکاي افغانستان را در قسمت صادرات و واردات به پاکستان کاهش داده‌است.

وحيدالله غازي خيل، آگاه امور اقتصادي هر چند که اين راه‌هاي بديل تجارتي افغانستان را براي سرمايه گذاران افغان سودمند مي‌خواند
، اما مي‌گويد که تجارت از راه پاکستان ساده و کم هزينه است.

وي افزود: بهترين راه براي ما، بندر کراچي است چون از يک سو بالاي پاکستان تحريمات نيست از سوي ديگر، ارزان و آسان است، به همين دليل، بازارهاي پاکستان و هندوستان مراکز تاريخي ما است اميدوارم که روابط تجارتي قرباني سياست نشود.

اتاق تجارت و صنايع مشترک افغانستان و پاکستان در حالي خواهان بهبود روابط تجارتي هر دو کشور شده‌اند که مقامات افغانستان و پاکستان در سال 2014 تعهد نمودند تا سرمايه گذاري هر دو کشور را به 5 ميليارد دالر تا 5 سال افزايش بدهند.

آقاي غازي خيل مي‌گويد، اکثر قرارداد‌هاي تجارتي را عدم پابندي به تعهد از سوي پاکستان به چالش کشيده،‌ اما به گفتة وي کار مشترک مي‌تواند منافع هر دو کشور را در زمينه حفظ کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید