با زنان و دختران تان مهربان باشيد!

 

هشتم مارچ، روز جهاني زن بر خواهران و مادران عزيز مبارک باد

فردا هشتم مارچ، روز جهاني زن مي باشد. اين روز درسراسردنيا با برگزاري محافلي گرامي داشته مي شود و زنان دنيا در اين روز تکريم مي شوند و تحايفي دريافت مي دارند.

اين روز در کشور ما نيز تبجيل مي گردد و براي زنان درد ديده و زحمت کش کشور که زنده گي شان درهمه دست خوش ناملايمات است حرمت مي کنند و تحفه مي‌دهند- تکريم يک روزه اي که تا رفتن به خانه ها، رنگ شکوه آن زايل مي‌گردد و زنان مي‌مانند و مشکلات بيشمار زنده‌گي شان.

شايد در آسيا افغانستان از جمله دوسه کشور بسيار سخت گير در باره زنان باشد؛ زيرا زنان در اين کشور نه تنها آن قدر و جايگاه را ندارد بلکه، در سراسر عمر شان بار سنگين زنده‌گي را تحمل مي کنند و با آن مي سازند و اشک چشم هاي شان گاهي هم خشک نمي شود.

موانع بيشماري در برابر زنان و دختران کشور وجود دارد؛ زنان و دختران در بسياري از مناطق که گرفتار جنگ هاي دراز مدت است چون متاع بي ارزش دردرون حصار خانه هاي شان زنداني هستند و صدا برآورده نمي‌توانند.

هنوز هم در شمار زيادي از ولايتهاي کشور درب مکاتب بر روي دختران و زنان بسته است و رفتن آنان به مکاتب جرم پنداشته مي شود.

در حالي که تعاليم والاي اسلام تعليم و آموزش علم را براي مرد و زن فرض گردانيده است، صدها هزار دختر از درس و تعليم محروم اند و مجبور اند در قرن بيست و يک که انسان فکر سفر به مريخ را کرده است، آنان بيسواد بمانند و حق نداشته باشند حتا درانتخاب همسران و شريک زنده گي شان سهم بگيرند و آري و يا نه بگويند.

زنان و دختران اگر بسيار خوشبينانه هم قضاوت کنيم به هيچ و جه صاحب ميراث نيستند در حالي که قرآن کريم براي آنان اين حق را داده است ولي مردان قهرمان کشور ما با تمام قوت در اين مسير ايستاده‌اند و حاضر نيستند به خواهران شان ميراث بدهند.

زنان حتا در هيچ جاي کشور حق ندارند مهر خويش را از شوهران شان مطالبه کنند تا بتوانند با استفاده ازآن فعاليت اقتصاديي را به نحوي سازمان بدهند و براي بهبودي زنده گي خانواده گي خويش عمل کنند.

همه ساله در کشور ده ها زن در  اثر خشونت هايي که از سوي شوهران و ديگر اعضاي خانواده شوهر برآن ها روا داشته مي شود تا آنجا که شماري از آنان ازنوميدي مجبور مي شوند يا خانواده‌هاي شان را ترک کنند و يا هم دست به خودکشي بزنند.

همه ساله شمار زيادي از دختران جوان در کشور به دليل وادار شدن به تن دادن به همسري کساني که آنان دوست ندارند، خانه هاي شان را ترک کنند. بدترين نمونه هاي خشونت عليه زنان محاکماتي است که درگوشه و کنار کشور از سوي طالبان و يا زورمندان ودشمنان انسانيت و بي دانش ترين علماي که خود‌را وارثين پيامبر مي دانند، اجرا مي شود.

سنگسار زنان و دختران و يا دره زدن اين انسان‌هاي معصوم و بيچاره، جرايمي است که همه روزه درگوشه و کنار کشور تکرار مي شود و به دلايلي از آن جلوگيري نمي شود.

حتا در يک توقع بسيار ساده مهرباني که حق هر عضو خانواده است، از سوي مردان خانواده به آنان دريغ مي‌شود و از اين است که زنان و دختران کشور با عالمي از عقده هاي کور و دردناک جواني‌هاي‌‌شان پرپر مي شود و در آتش بي مهري‌ها مي‌سوزند.

به مناسبت اين روز گرامي، از همه مردم مي خواهيم تا با زنان و دختران شان مهربان باشند و باور داشته باشند که خداوند مرد و زن را انسان خلق کرده است و يکي مکمل ديگري هستند و نبود هر يکي زنده‌گي  را بي معنا مي‌سازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید