امريکا: طالبان مانند کورياي شمالي انتظار گفت‌وگوي مستقيم با ما را نداشته باشند

 

وزارت امور خارجه امريکا در واکنش به نامه اخير طالبان به اين کشور گفت که طالبان نمي‌توانند مانند کورياي شمالي، انتظار گفت‌و‌‌گوهاي مستقيم با امريکا را داشته باشند.

به گزارش منابع خبري، اليس ولز، معاون وزارت امور خارجه امريکا روز جمعه 9 مارچ در مؤسسه صلح اين کشور در جواب نامه طالبان که در آن، اين گروه خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان را پيش شرط
گفت وگو تعيين کرده بودند گفت، ايالات متحده بنابر تقاضاي مردم افغانستان، در اين کشور است و تا زماني در اين کشور باقي خواهد ماند که مطمئن شود که اين کشور دوباره به لانة امن «هراس‌افگنان» مبدل نشود.

وي گفت: به ‌باور من، نامة اخير طالبان به مردم ايالات متحده، اين نکته را ناديده گرفته‌ که در 8 سال گذشته ايالات متحده براي پشتيباني از روند صلح آماده بوده ‌است، اما ما نمي‌توانيم جايگزين مردم افغانستان در گفت‌وگوي دولت افغانستان با طالبان باشيم.

اليس ولز در ادامه گفت: ما در افغانستان، مهمان حکومت مستقلي هستيم که توسط سازمان ملل متحد و جامعة بين‌المللي به ‌رسميت شناخته شده‌است. حضور ما در افغانستان در توافق‌نامة همکاري‌هاي راهبردي و يک توافق‌نامة امنيتي دوجانبه تعريف شده‌است.

به گفتة او ايالات متحده، مأموريتش را در افغانستان تا زماني ادامه خواهد که حکومت افغانستان با کارکردن با امريکايي‌ها و ميزباني از آنان، موافق باشد.

گروه طالبان در نامه‌اي از ايالات متحده امريکا خواستار خروج نيروهاي اين کشور از افغانستان شده و آن را پيش‌شرط گفت‌وگوهاي صلح با امريکا گفته بودند، اما ايالات متحده امريکا اين شرط آنان را رد کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید