حکومت بايد ماليات بر ميوه‌هاي خارجي را افزايش دهد

 

شماري از کشاورزان و بازرگانان ميدان وردک در گردهماييِ که در کابل برگزار شده بود، از رهبران حکومت خواستند تا محصول گمرکي بر ميوه‌هاي ايراني و پاکستاني را افزايش دهد.

شريف الله هوتک، عضو شوراي ولايتي ميدان وردک به نماينده‌گي از بازرگانان و کشاورزان اين ولايت هشدار مي‌دهد، که اگر حکومت تا 5 روز ديگر به خواست‌هاي شان رسيده‌گي نکند، شاهراه کابل – قندهار را خواهند بست.

حاجي محمدامين، يکي از کشاورزان ميدان وردک مي‌گويد، ميوه‌هاي پاکستاني و ايراني به گونه‌ي قاچاقي و با محصول گمرکي ناچيز وارد افغانستان مي‌شود. به گفته‌ي او سيب‌ ايراني بنام کچالو وارد مي‌شود و محصول گمرکي کچالو بر آن وضع مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید