764 خبرنگار زن در افغانستان مصروف کار اند

 

بربنياد سروي که از سوي مرکز حمايت از زنان ژورناليست افغانستان ديروز نشر شد، در سراسر اين کشور کم و بيش يک هزار و 694 زن در رسانه‌ها کار مي‌کنند که از اين ميان، 764 تن آنان، مسلکي اند.

مرکز حمايت از زنان ژورناليست افغانستان درمصاحبه با مسؤولان 325 رسانه شامل 80 تلويزيون، 159 راديو، چهار آژانس خبري و 79 نشرية چاپي در 34 ولايت افغانستان،     اين سروي را انجام داده است که بربنياد آن، شمار خبرنگاران زن در سال جاري نسبت به سال گذشته، کاهش يافته است.

فريده نيکزاد، مسؤول اين مرکز که در مورد اين سروي به خبرنگاران جزئيات مي‌داد، گفت که دلايل عمدة کاهش شمار خبرنگاران زن ناامني، سنت‌هاي ناپسند اجتماعي و عدم دسترسي به اطلاعات است.

خانم نيکزاد افزود که سروي مرکز حمايت از زنان ژورناليست نشان مي‌دهد که در تعدادي از ولايت‌ها، زنان به دليل سنت‌هاي ناپسند اجتماعي کارشان را رها کرده اند.

او گفت، يافته‌هاي ما نشان مي‌دهد که ناامني در بعضي ولايت‌ها به حدي تأثيرگذار بوده است که حضور شماري از خواهران ما در رسانه‌ها کم شده و يا هم کاملاً وظيفه را رها کرده اند.

بربنياد اين سروي، بيشترين خبرنگاران زن به ترتيب در کابل، بلخ و هرات حضور دارند و در تعدادي از ولايت‌هاي حضور آنان کمرنگ است.

اما بربنياد اين سروي، در پنج ولايت شامل نورستان، کنر، پکتيکا، زابل و ارزگان اصلأ خبرنگاران زن حضور ندارند.

در همين حال، حوا علم نورستاني، رييس کميسيون دسترسي به اطلاعات گفت که با وجود چالش‌هاي زياد، اما هنوز هم زنان خبرنگاران فعاليت دارند و به آزادي بيان دسترسي دارند.

خانم نورستاني افزود که حضور زنان خبرنگار در رسانه‌ها و دست آوردهاي آنان، نتيجة قرباني خود آنان است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید