چرا طالبان نشست اندونيزيا را تحريم کردند؟

 

نشست عالمان دين افغانستان، پاکستان و اندونيزيا که قرار است در کشور اندونيزيا برگزار شود با واکنش طالبان مقابل شده و نه تنها که نماينده گان طالبان در اين نشست اشتراک نمي کنند بل به عالمان دين هم اخطار داده اند که در نشست اندونيزيا اشتراک نکنند.

در نشست اندونيزيا عالمان دين در مورد مشروعيت جنگ در افغانستان بحث خواهند کرد و هم احتمالاً مسأله حملات انتحاري از ديد شريعت اسلام بررسي خواهد شد.

اما سوال مهم اين است که چرا طالبان در اين نشست اشتراک نمي کنند و از برگزاري آن در هراس اند؟

پاسخ اين پرسش بسيار روشن است، طالبان سال هاست که به دستور شبکه اطلاعات پاکستان مردم بي گناه و مظلوم افغانستان را به قتل مي رسانند و با راه اندازي حملات انتحاري جان هزار ها تن را گرفته اند.

اين در حالي است که طالبان اين جنايات شان را زير نام جهاد توجيه شرعي مي کنند ولي تا حال نتوانسته اند براي اثبات حملات خودکش و انتحاري شان کدام دليل شرعي ارايه کنند.

از سوي ديگر در ميان طالبان حتا يک عالم دين به مفهوم واقعي وجود ندارد.

طالبان کساني اند که جز آدم کشتن ديگر با هيچ مسأله ديگر آشنايي ندارند.

با اين تعريف، طالبان جرأت اين را ندارند که بروند در يک نشست ديني و يا علمي در برابر عالمان قرار بگيرند و با آن ها مناظره و استدلال کنند.

با اين ملاحظه، طالبان نه تنها در نشست اندونيزيا بل در هيچ يک از نشست هايي که قرار باشد عالمان دين واقعي اشتراک کنند و مسأله تروريزم و حملات انتحاري را به بحث بگيرند، توان مقابل شدن را ندارند.

اکنون که از برگزاري نشست اندونيزيا چند روز ديگر باقيمانده است بايد نهادهاي ديني در کشور براي اين مهم آماده گي لازم داشته باشند و آن عده از عالمان دين در آن اشتراک کنند که هم در سطح بالاي دانش ديني قرار داشته باشند و هم جرأت موضع گيري در برابر تروريستان را که سبب بدنامي و شرمساري شده اند، داشته باشند.

با توجه به اين گفته ها، نهادهاي ديني به اين مهم توجه کنند و در انتخاب عالمان دين از نهايت توجه کار بگيرند تا نشست اندونيزيا خوب مديريت شود و چهره هاي سياه طالبان و عملکردشان به مردم و جهانيان با جنايايتي که انجام مي دهند معرفي گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید