اگر انتخابات برگزار نشود بديل حکومت چه خواهد بود؟

سید مکارم

 

دیروز در نشست زیر نام «وفاق ملی» که شخصیت های سیاسی اشتراک کرده بودند یک بار دگر از وضعیت غیر مطلوب در کشور اظهار نگرانی شد و به حکومت وحدت ملی اتهام وارد گردید که اراده صادقانه برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور ندارد.

در این نشست همچنان از انحصار قدرت به دست چند تن به ویژه رییس جمهور غنی سخن زده شد و حکومت وحدت ملی، حکومت ناکام تلقی گردید.

به همین گونه در نشست وفاق ملی از پایان یافتن کار رییس جمهور در اول جوزای سال 1397 خورشیدی یاد گردید و گفته شد که برگزاری انتخابات به وسیله ی این حکومت ناممکن به نظر می رسد.

اکنون که به قول برخی از شخصیت های سیاسی و حقوقی کار حکومت که تا چند ماه دیگر پایان می یابد و برگزاری انتخابات هم ناممکن است، پس چه باید شود و این مشکل سیاسی چگونه حل گردد؟

برخی از گروه های سیاسی برای بیرون رفت از بحران موجود، انتخابات زود هنگام را پیشنهاد داده اند که با توجه فرصت کم از عمر حکومت انتخابات زودهنگام ممکن به نظر می رسد.

اما برگزاری لویه جرگه هم از سوی برخی از شخصیت ها و گروه های سیاسی پیش کش گردید، اما گفته شد که خارجی ها با این طرح چندان علاقه مندی نشان ندادند و سروصدا در این رابطه سرد و یا خاموش شد.

ایجاد اداره موقت از طرح های دیگری است که از سوی برخی از نهادها زمزمه می شود، بسیاری باور دارند که ایجاد اداره موقت و یا اداره موقت مشروط می تواند نظام را از فروپاشی نجات بدهد و اعتماد مردم را نسبت به دولت اعاده کند.

برخی از طرفداران ایجاد اداره موقت نظر داده اند که اداره موقت برای حد اقل دو سال به وجود آید به شرط این که این اداره زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کند.

ولی رییس و معاونان و حتا وزیران این اداره نمی توانند خود شان را در انتخابات کاندیدا کنند.

به هر صورت اگر حکومت نتواند انتخابات را برگزار کند باید طرح بدیل حکومت موجود جستجو شود و نهادها و شخصیت های سیاسی به این مهم توجه بیشتر کنند و راه بیرون رفت از بحران موجود در کشور را دریابند.

این در حالی است که در بسیاری از نشست ها همواره از وضع موجود شکایت می شود و انتقاد های شدید از حکومت صورت می گیرد، ولی این که چه باید شود و راه بیرون رفت چه باشد، چیزی گفته نمی شود که با این اظهار نظرهای غیر مسؤولانه، مردم بیشتر نگران و سرگردان می شوند.

با توجه به این ملاحظات، باید تمام نهادهای سیاسی دور هم جمع و موضوع بدیل حکومت را در صورتی که انتخابات برگزار نشود، جستجو کنند و سرانجام به یک فیصله اتفاقی، مشکل سیاسی موجود را حل نمایند.

اگر پیشاپیش بدیل حکومت دریافت نشود و بیشتر نهادهای سیاسی در محور یک فکر اتفاق نکنند با پیشکش هر نوع طرح، گره کشور حل نخواهد شد و دامنه یی تشتت سیاسی گسترش خواهد یافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید